agenda

45e editie Rotterdam

Poetry International Festival

10-14 juni 2014

Het Poetry International Festival Rotterdam vindt dit jaar voor de 45ste keer plaats van 10 tot 14 juni. Dichters van over de hele wereld zijn in Rotterdam om hun werk voor te lezen en onderdeel te zijn van het festival.

Het programma bestaat dit jaar onder andere Hu Xudong, Monica Aassprong, Véronique Pittolo, VSB Poëzieprijs-winnaar Antoine de Kom, Norbert Hummelt, Peter Gizzi en Julian Talamantez Brolaski.

Het thema van het openingsfestival op woensdag 10 juni is dit jaar ‘het protocol’: In onzekere tijden als deze groeit de neiging om menselijke activiteiten te reguleren. Ook gedichten houden zich aan protocollen, of ze laten juist de ongerijmde twijfelachtigheid ervan zien. Met een protocollaire voordracht stellen de achttien festivaldichters zich aan u voor. Ook de films en muziekstukken – muziek op gedichten van festivaldichter Micha Hamel bijvoorbeeld, uitgevoerd door het Doelenkwartet – staan in het teken van ‘het protocol’. Het openingsfestival gaat een verbinding aan met het programma STORING, gepresenteerd door Vincent Bijlo en Marjolijn van Heemstra op zaterdag 14 juni, waar dichters uit het protocol zullen breken.

Het programma van het festival is divers; zo vindt er op donderdag 12 juni een expertmeeting plaats over de distributie van poëzie, waarin festivaldichter Paul Bogaert, Roel Weerheijn (Boekenkrant, Meander, Awater-recensent) en Arie Altena (nieuwe media, uitgever bij V2) zullen spreken over poëzie, digitale media, formats en distributiestrategiëen.

Tijdens Het Vertaalbedrijf op vrijdag 13 juni, zullen verschillende vertalers spreken over de vertaalpraktijk, het juiste woord en andere vertaalaangelegenheden en vindt er een vertalersslam plaats.

Het volledige programma vindt u op de website van het Poetry International Festival Rotterdam, de brochure vindt u hier.

Het Poetry International Festival wordt door het Nederlands Letterenfonds ondersteund in het kader van de regeling Meerjarige subsidies voor internationale festivals.