agenda

De Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met grote sociale, ruimtelijke en economische opgaven. Hoe kunnen zij in de toekomst hun burgers nog een aantrekkelijke woonomgeving bieden? Welke gemeenten weten zich goed op de kaart te zetten en welke niet? En investeren we bijvoorbeeld wel of niet in cultureel vastgoed, houden we de bibliotheek wel of niet open en hoe gaan we om met burgerinitiatieven. Met dit congres biedt Kunsten ‘92 door middel van presentaties, debatten, werklunches en excursies inspiratie en handvatten voor toekomstig beleid.

Het Nederlands Letterenfonds is een van de partijen die dit congres mogelijk maken.

Waar?

de Doelen, Rotterdam

Voor wie?

Kunsten’92 verwacht vertegenwoordigers van gemeenten en provincies, kunstenaars, culturele instellingen en belangenbehartigers.

Aanmelden en kosten

Toegangsprijs: € 50 (na 15 december € 75) Inclusief koffie/thee, lunch en borrel en gratis naar een film van het International Filmfestival Rotterdam.

Meer informatie