agenda

Master Literair Vertalen

Rokus Hofstede derde Translator in residence

1 oktober 2013 - 31 januari 2014

http://www.masterliterairvertalen.eu/2013/10/rokus-hofstede-translator-in-residence-in-nieuwe-master-literair-vertalen/#more-594

Rokus Hofstede (1959), gerenomeerd literair vertaler Frans, is aangesteld als de derde Translator in Residence aan de Master Literair Vertalen. In de komende maanden verzorgt hij een achttal vertaalateliers in Antwerpen en Utrecht voor de tweedejaarsstudenten van de master, waarin hij onder meer teksten van Baudelaire, Jauffret en Proust worden behandeld. Hofstede ziet zijn rol in de vertaalateliers niet zozeer als ‘meester’, maar als coach. Volgens hem is er niet één juiste vertaling: daarom wil hij vooral de artistieke verantwoordelijkheid van de student-vertalers zelf stimuleren.

Ter afsluiting geeft Hostede in het voorjaar een openbare lezing in Amsterdam bij het Nederlands Letterenfonds, dat het project mogelijk maakte en de inbreng van professionele vertalers in de master wil bevorderen.

Eerder waren Jeanne Holierhoek en David Colmer als Translator in residence verbonden aan de master.

De master Literair Vertalen is een internationaal joint program van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. De opleiding kwam tot stand met steun van de Nederlandse Taalunie en het Nederlands Letterenfonds. Na een aanlooptraject van drie jaar is de master dit jaar officieel van start gegaan.

Meer informatie: