nieuws

Gastschrijverprogramma

Buitenlandse neerlandistiek

25 september 2013

De Nederlandse Taalunie, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren presenteren gezamenlijk een nieuw gastschrijverprogramma. Het programma biedt buitenlandse vakgroepen Nederlands de gelegenheid om een gastschrijver te ontvangen. Naast vier vaste ‘standplaatsen’ zijn er ieder jaar twee roulerende plekken waarvoor elke vakgroep kan aanvragen.

De vaste jaarlijkse gastschrijverplaatsen zijn:

  • Londen (2 weken), in combinatie met Sheffield, Norwich en Nottingham (3 weken)
  • Parijs (2 weken)
  • Berlijn/Wenen (3 of 2 weken)
  • de Verenigde Staten (Berkeley) of Paramaribo (4 of 2 weken)

Alle plaatsen worden afwisselend door een Nederlandse of Vlaamse auteur bezet. Door middel van een verblijf in het buitenland wordt de zichtbaarheid en verspreiding van de Nederlandse literatuur gestimuleerd. Een gastschrijver verzorgt daarom in elk geval één les of college per week en ten minste een optreden voor een algemeen publiek.

De Taalunie betaalt het honorarium van de auteur, de beide letterenfondsen dragen de reiskosten voor hun eigen auteurs. Van de vakgroep wordt verwacht dat die volledig voor het verblijf van de auteur zorgt, hetzij op de campus hetzij daarbuiten.

Er kan tweemaal per jaar een aanvraag worden gedaan bij de Nederlandse Taalunie, de deadlines zijn 1 oktober en 1 april. Uiterlijk zes weken vóór de feitelijke aanvraag dient de vakgroep de plannen voor te leggen aan de Taalunie. Op de website taalunieversum.org staat de regeling beschreven en wordt uiteengezet wat de verwachtingen en de criteria zijn.

Achtergrond

Het writer-in-residence- of gastschrijverprogramma, dat het Letterenfonds sinds jaar en dag aan een aantal buitenlandse vakgroepen Nederlands onderhield, kon als gevolg van bezuinigingen niet langer in deze vorm worden voortgezet. In samenwerking met de Nederlandse Taalunie en het Vlaams Fonds voor de Letteren is er een gedeeltelijke doorstart gekomen voor dit programma waardoor een beperkter gastschrijverprogramma gezamenlijk kan worden voortgezet.

Het bezoek van een gastschrijver is een verrijking voor het onderwijs en draagt ook bij aan de uitstraling en het bereik van de auteur in het buitenland. Bovendien is het voor de meeste schrijvers een inspirerende ervaring.

Mei 2012 verbleef Peter Buwalda als gastschrijver in Wenen. Voor NRC Handelsblad schreef hij hierover een blog, “Piesen als een buffel? Eerst even die wifi-codes invoeren”.

Afdeling Neerlandistiek, van de Philologische Bibliothek, Freie Universität Berlin. Copyright: Freie Universität Berlin.

Meer informatie:

Bas Pauw

Contact

Bas Pauw

Internationale literaire manifestaties

b.pauw@letterenfonds.nl