nieuws

Opleiding cultureel leiderschap

14 juni 2013

De Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland zullen in opdracht van de afdeling Cultuur en Media van het ministerie van OCW het programma ‘Leiderschap voor de Nederlandse cultuursector’ gaan uitvoeren. Belangstellenden voor dit opleidingstraject kunnen zich nu aanmelden.

Het programma wil de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector stimuleren en richt zich op culturele leiders (in spe) uit alle culturele disciplines, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd.

De leergang duurt 14 maanden en loopt in ieder geval voor 4 jaar. Voor de eerste leergang is er plaats voor maximaal 20 deelnemers. De Universiteit Utrecht en Kennisland verzorgen de aanmelding en selectieprocedure. Meer informatie vindt u in deze oproep van het ministerie van OCW en via de website www.leiderschapincultuur.nl.