nieuws

Nieuwe roman Van der Heijden

De helleveeg

31 mei 2013

‘Ik ben een fan’, zo begon Rob Schouten gisteren zijn laudatio bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan A.F.Th. van der Heijden. Om vervolgens beeldend te schetsen hoeveel indruk de verschijning van De slag om de Blauwbrug begin jaren tachtig op hem had gemaakt.

Daar was ineens een schrijver die schreef over zijn tijd. ‘Laat ik zeggen dat het tijdsbeeld dat Van der Heijden schetste mij zijn werk binnen lokte, maar eenmaal binnen onderging ik heel andersoortige verrukkingen, niet van herkenning zozeer maar van de verbazing om dat heel eigen universum.’

Even daarvoor was in een overvolle aula De helleveeg gepresenteerd, Van der Heijdens nieuwe roman dat het vijfde deel vormt van de cyclus De tandeloze tijd. De P.C. Hooftprijs mag dan een oeuvreprijs zijn, Van der Heijden wilde deze prijs toch zeker ook opvatten als een aanmoedigingsprijs zo had hij bestuursvoorzitter Gemma Nefkens laten weten.

In De helleveeg keert A.F.Th. van der Heijden terug naar het decor en de personages van De tandeloze tijd. In zijn dankwoord verwees Van der Heijden kort naar een scène uit de nieuwe roman waarin een 17-jarige jongen zijn vader fotografeert terwijl hij spreekt op een begrafenis: ‘Tijdens mijn toespraak bleef het doodstil, op het zacht verende geklik van Thjums toestel na’. Ook nu klikten de camera’s, van de alom aanwezige pers.

In zijn toespraak bij de in ontvangstneming van de P.C. Hooftprijs bedankte Van der Heijden de Nederlandse taal ‘als een veldheer zijn paard’ en drukte hij de in de zaal aanwezige minister van Cultuur op het hart het belang van de letteren niet te veronachtzamen. De schrijver eindigde zijn dankwoord met het voorlezen van enkele dichtregels van Anna Enquist.

De helleveeg verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij en ligt vanaf 6 juni in de winkel.

Vrij Nederland publiceerde op 8 juni 2013 een lang interview van Daan Heerma van Voss met A.F.Th. Van der Heijden.

Greetje Heemskerk

Contact

Greetje Heemskerk

Afdelingshoofd

g.heemskerk@letterenfonds.nl