vacatures

Open oproep

Letterenfonds zoekt nieuwe leden voor adviescommissies

11 oktober 2021

Wil jij meedenken over de verdeling van literatuursubsidies in Nederland? Heb je daar de deskundigheid voor in huis? En kun je je mening goed beargumenteren?

Het Nederlands Letterenfonds zoekt deskundigen voor de commissies die adviseren over de subsidieregelingen Digitale literatuur, Literaire evenementen en literatuur-educatieve activiteiten, Projectsubsidies voor literaire vertalingen in het Nederlands, Projectsubsidies voor publicaties van schrijvers van literair werk en Schwob (een regeling voor uitgevers van vertalingen van klassiekers uit de wereldliteratuur).

Ben jij goed ingevoerd in de Friese literatuur of juist in de (hedendaagse) Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur of proza of poëzie? Lijkt het je interessant om jouw kennis van interaction design of digital storytelling in te zetten? Heb je ervaring als uitgever? Of als programmeur van performatieve literatuur (zoals spoken word of storytelling) of van interdisciplinaire evenementen? Heeft cultureel ondernemerschap in de wereld van publieksevenementen weinig geheimen meer voor jou? Ben je helemaal thuis in de Duitse dan wel Franse literatuur? Of kun je de literaire kwaliteit van vertalingen uit het Engels in het Nederlands beoordelen? Dan heb jij mogelijk precies de kennis in huis die de expertise van een van onze adviescommissies kan aanvullen.

Adviseer mee over de ingediende subsidieaanvragen

Jaarlijks ontvangen wij als Nederlands Letterenfonds zo’n 1.000 subsidieaanvragen van makers van literair werk in alle genres en van organisaties in Nederland voor literaire evenementen, festivals, VR-installaties of podcasts, tijdschriften, bijzondere uitgaven en meer. Om te beoordelen welke aanvragen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen, doen wij een beroep op onze adviescommissies: zij zijn van essentieel belang voor het Letterenfonds.

Jouw stem in het gezamenlijke advies

Adviescommissies bieden een uitgelezen mogelijkheid om van nieuwe ontwikkelingen in het literaire veld op de hoogte te blijven en met vakgenoten te discussiëren over kwaliteit en diversiteit. Daarbij is het belangrijk dat je in relatief korte tijd een onafhankelijk oordeel kunt geven en je mening heel goed kunt beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling) – of het nu gaat om een boek of een evenement. Dat betekent ook dat je in staat moet zijn om voorbij je eigen smaak te kijken. Ter vergadering kom je als adviescommissie vervolgens tot een afgewogen gezamenlijk advies over de ingediende subsidieaanvragen.

Wil jij jouw kennis en liefde voor de literatuur delen op deze unieke plek?

Daar zijn we ontzettend blij mee. Hoeveel tijd we van je vragen verschilt per commissie en per ronde. Wel kunnen we zeggen dat de vergaderingen van de adviescommissies veel voorbereiding vergen. Denk aan het schrijven van leesrapporten over boeken, het beoordelen van toekomstplannen of begrotingen tot aan het voeren van (evaluerende) gesprekken met festivals, productiehuizen, ontwerpbureaus en andere creatieven. Daar staat tegenover dat veel van de huidige adviseurs het werk inspirerend, verrijkend en belangrijk vinden: de vergaderingen bieden een unieke plek waar professionals uit allerlei hoeken van het literaire veld hun kennis van en liefde voor literatuur delen. In deze video vertellen Thomas Heerma van Voss, Staša Pavlović en Ricardo Burgzorg wat zij doen als adviescommissielid.

Meer weten?

Via deze link vind je per adviescommissie meer informatie over onder meer de vergaderfrequentie en de relevante contactpersoon bij het fonds.

Wil jij de komende twee jaar bijdragen aan één van deze commissies?

Reageer dan voor maandag 8 november 2021 en mail je motivatiebrief met cv aan Jan Kamp: j.kamp@letterenfonds.nl. Zet in de onderwerpregel: sollicitatie adviescommissie (en noem daarbij de relevante subsidieregeling/commissie). We behandelen alle mails vertrouwelijk. Uiteraard ontvang je (binnen een week) een ontvangstbevestiging per mail.

Je hebt je aangemeld, en dan?

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een selectiecommissie. Deze bestaat naast de directeur-bestuurder uit twee externen (een namens de Auteursbond en een namens de Mediafederatie / Literaire Uitgeversgroep). De selectie vindt primair plaats op basis van de schriftelijke aanmeldingen. De besluiten zijn in december te verwachten. Leden van adviescommissies worden benoemd voor een periode van twee jaar (in dit geval 2022 en 2023); eventueel kan deze periode een keer worden verlengd.

De vergaderingen

Vergaderingen en bijeenkomsten van adviescommissies vinden doorgaans plaats in de bibliotheek van het Letterenfonds. Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, ook beschikt het fonds over een beperkt aantal eigen parkeerplaatsen. We zijn heel goed te bereiken met het ov; van metro- of tramhalte is het vijf à tien minuten lopen naar het fonds.

Belangrijk om te weten
De vergaderfrequentie en de tijdsinvestering die de beoordelingen en voorbereiding vergen, variëren per adviescommissie. De leden ontvangen een onkostenvergoeding volgens een vacatieregeling (€100 per dagdeel) en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om betaalde functies.

Diversiteit

Het literaire domein kent een steeds breder palet van stemmen, makers en instellingen. Het Letterenfonds ziet die meerstemmigheid graag evenwichtig vertegenwoordigd. Bij het samenstellen van adviescommissies houdt het fonds daarom altijd rekening met vertegenwoordiging van verschillende expertises, leeftijden, (culturele) achtergronden, netwerken en regionale spreiding. Belangstellenden die ook in dit opzicht een bijdrage kunnen leveren worden van harte uitgenodigd te reageren. Op onze website vind je onder Raad van advies een overzicht van de huidige adviescommissieleden.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en een van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

Benieuwd naar wat wij als Letterenfonds nog meer doen binnen Nederland? Neem een kijkje op deze websitepagina’s:
- Over het fonds en de verwijzingen naar de diverse codes, zoals de Gedragscode en de Code Diversiteit & Inclusie.
- Jaarverslag 2020
- Beleidsplan 2021-2024
- Tijd voor een leesoffensief
- Eerdere subsidietoekenningen