agenda

Publishing in the age of the tablet

A touch of magic

4 juni 2013

Besloten bijeenkomst in de bibliotheek van het Letterenhuis voor kinder- en jeugdboekenuitgevers over games, apps en andere digitale ontwikkelingen in het uitgeefbedrijf.

Welke invloed hebben e-books en Apps op leesgedrag en leesplezier? Hoe beïnvloeden digitale mogelijkheden de kwaliteit van het aanbod en de vraag? Wat zijn de kansen voor uitgevers? Hoe om te gaan met de veranderende distributie van (digitale) boeken? Wat is, internationaal gezien, het mooiste werk in dit veld? Wat zijn de opmerkelijkste gegevens van de Tools of Change conferentie en het Digitale Café van de afgelopen Bologna kinderboekenbeurs? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van digitale dragers en consumentengedrag? Welk digitaal product zou u maken als u alle middelen ter beschikking had?

Een aantal invloedrijke sprekers uit het buitenland geven hun visie op deze en vele andere vraagstukken: Warren Buckleitner van ‘Children’s Tech Review’ en juryvoorzitter van de Bologna Ragazzi Digital award; Junko Yokota, Professor ‘Reading through Children’s Books’ aan de universiteit van Chicago; Neal Hoskins, producent van de Bologna BookFair Digital Cafe; en Benedict Evans, ‘international mobile business analyst’. In de middag zullen Paulien Dresscher, hoofd nieuwe media van het Cinekid Festival, en Peter Gorgels, manager digitale communicatie van het Rijksmuseum Amsterdam, inspireren met verhalen over hun digitale ervaring.

‘A touch of magic - Publishing in the age of the tablet’ wordt georganiseerd door het Nederlands Letterenfonds om de (internationale) uitwisseling van kennis en ideeën binnen het literair bedrijf te stimuleren. Het symposium heeft daarom ook een besloten karakter.

Agnes Vogt

Contact

Agnes Vogt

Afdelingshoofd

a.vogt@letterenfonds.nl