agenda

Online congres over leesbevordering

Lees je nu, lees je later

7 april 2021

Op 7 april organiseert Stichting Lezen haar jaarlijkse congres Lezen Centraal Online, dit keer onder de titel Lees je nu, lees je later. Tijd voor een leesoffensief.

Lezers worden niet geboren. Kinderen en jongeren kunnen blijvende lezers worden als ze opgroeien in een stimulerende leesomgeving met effectief leesonderwijs en volwassenen die het goede voorbeeld geven. Wie gelooft in het aloude recept ‘Jong geleerd, oud gedaan,’ denkt misschien dat het vanzelf wel goedkomt met lezen. Helaas is dat niet het geval.
Vooral onder jongeren is de leesvaardigheid en leesmotivatie zorgelijk te noemen. Zozeer zelfs, dat de overheid heeft opgeroepen tot een leesoffensief: een beweging waarbij alle volwassenen – ouders, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leraren, bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, uitgevers – gezamenlijk nog meer werk maken van een sterke leescultuur in Nederland. Met als doel laaggeletterdheid te voorkomen, leesvaardigheid te bevorderen en het plezier in lezen te vergroten. En vooral met het oog op de jeugd. Jongeren kunnen immers niet zichzelf tot lezer maken, daar is hulp bij nodig. Nu het onderwijs door de coronacrisis onder druk staat is dat extra belangrijk. Lees je nu, lees je later.

Op Lezen Centraal laten tal van sprekers zien hoe een vernieuwende blik u helpt om concrete resultaten te boeken in het leesoffensief.

Programma

In het plenaire ochtendprogramma houdt Dichter des Vaderlands Lieke Marsman een voordracht, spreekt demissionair minister Slob een welkomstwoord en gaan Merel van Vroonhoven (voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Lezen) en directeur Gerlien van Dalen in gesprek over het belang van leesbevordering en het leesoffensief. Daarna volgen twee keynotes van Karin Westerbeek (raadsadviseur van de Onderwijsraad) en Paul Sikkema (Qrius). Aansluitend gaat Özcan Akyol in gesprek met een aantal jongeren over de betekenis die lezen voor hen heeft. In de middag zijn er twee deelsessierondes: een ronde Inhoudelijke deelsessies en een ronde Ontmoeting met auteurs en illustratoren. Lisette Ma Neza zal de middag afsluiten.

Meer informatie