nieuws

HR-voucher culturele en creatieve sector

2 februari 2021

Vanaf vandaag zijn er HR-vouchers voor de culturele en creatieve sector beschikbaar bij het CAOP. Met deze voucher is het mogelijk tot € 6.000 (incl. btw) advies in te winnen bij een HR-adviseur van uw keuze. Zo kunt u direct aan de slag met het personeelsbeleid van uw organisatie of gezelschap.
In het literaire veld staat deze mogelijkheid met name open voor de meerjarig door het Letterenfonds ondersteunde literaire festivals en literair-educatieve organisaties.

Organisaties kunnen in aanmerking komen voor een HR-voucher via het CAOP als je organisatie geen deel uit maakt van de Basis Infrastructuur 2021- 2024 en binnen een van de volgende (meerjarige) regelingen wordt ondersteund door een van de zes rijkscultuurfondsen:

 • Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024
 • Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 • Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017
 • Deelregeling Kunstpodia
 • regeling Tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 • regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 • Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024
 • Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma Creatieve Industrie 2021–2022
 • Categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestival onder Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film per 1 november 2019

De HR-voucher kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor:

 • Advies over verschillende contractvormen
 • Het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor je medewerkers
 • Advies over de optimale inzet van vrijwilligers
 • Algemene scan van je personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen
 • Creëren veilige werkomgeving (o.a. gedragscodes, gesprekvoering, signalering, etc)
 • Begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in je organisatie
 • Advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen

Aanvragen

Het aanvragen van de HR-voucher kan vanaf 2 februari 2021 via de website hrvouchercultuur.nl. Het is de bedoeling dat de aanvraag en de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt eind juni 2021 zijn afgerond. De aanvraag kan worden ingediend door de zakelijk leider en/of degene die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor personeelsbeleid. Binnen vier weken ontvangt u bericht van het CAOP over uw aanvraag.

NB De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, zolang het budget strekt.

logo

Achtergrond

De voucher staat los van de huidige corona-steunpakketten, maar hangt samen met de vorig jaar gepresenteerde Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector, is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen en wordt bekostigd door OCW. Het CAOP verzorgt dit traject voor de zes rijkscultuurfondsen en ondersteunt bij het indienen en verwerken van de aanvragen en de communicatie over de HR-voucher.

Meer informatie

Voor vragen kun je terecht bij Wouter Touw van het CAOP via hrvouchercultuur@caop.nl of 070 376 5772. Het CAOP is een kenniscentrum dat zich richt op werk gerelateerde vraagstukken in diverse sectoren zoals de overheid, de zorg en het onderwijs. Het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) helpt met adviezen, onderzoeken, opleidingen en ondersteuning. Ook draagt het CAOP zorg voor fonds-, project- en programmamanagement.