nieuws

2021-2024

Literaire tijdschriften

20 december 2020

De literaire tijdschriften konden in 2020, anders dan voorheen, niet voor twee maar voor vier jaar aanvragen. Tegelijkertijd kon het totale budget voor deze ronde worden verhoogd vanuit het tweede steunpakket van OCW voor cultuur. Twaalf tijdschriften dienden een aanvraag in voor 2021-2024. Alle aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 720.000. De tijdschriften ontvangen in totaal € 60.000 per tijdschrift voor vier jaar (€ 15.000 per jaar). Daarbij is 75% van de subsidie bestemd voor auteurshonoraria en komt dus bij makers terecht.

Stichting 1877
De Gids

Stichting Filter
Filter

Stichting De Gids
DIG

Stichting Hispel
Ensafh

Stichting Hollands Maandblad
Hollands Maandblad

Stichting iwosyg
Terras

Stichting De Nederlandse Boekengids
De Nederlandse Boekengids | The Dutch Review of Books

Stichting Plint
DICHTER.

Stichting Poëzieclub
Awater

Stichting De Revisor
De Revisor

Van Oorschot
Tirade

Stichting Vrienden van De Parelduiker
De Parelduiker