nieuws

Biografieregeling

20 november 2020

In de biografieregeling zijn dit jaar elf aanvragen ontvangen, vijf daarvan zijn nu gehonoreerd. De toegekende beurzen variëren van € 10.000 tot € 40.000 voor een totaalbedrag van € 155.000. Hiermee worden nog te schrijven biografieën van schrijvers en andere kunstenaars ondersteund.

Toekenningen zijn er voor de volgende projecten:

  • Arthur van Dijk voor het schrijven van een biografie van de componist en letterkundige Willem Pijper (te verschijnen bij De Arbeiderspers in 2023)
  • Sanne van Heijst voor een biografie van kinderboekenschrijfster Els Pelgrom (Atlas|Contact, 2024)
  • Atte Jongstra voor een biografie van schrijver, dichter en medisch-bioloog Leo Vroman (Querido, 2024)
  • Sandra Langereis voor een biografie van planetariumbouwer, amateurwetenschapper en volkspedagoog Eise Eisinga (De Bezige Bij, 2023)
  • Jolande Withuis voor het schrijven van een biografie van beeldend kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (De Bezige Bij, 2022).

Van de 11 binnengekomen aanvragen moesten er twee om formele redenen worden afgewezen. Negen aanvragen konden in behandeling worden genomen en werden voorgelegd aan de adviescommissie biografie, bestaande uit Hein Aalders, Marijke Meijer Drees (vz), Marita Mathijsen en Thomas Heerma van Voss. Alle commissieleden maken deel uit van de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds.

Biografieregeling

De biografieregeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografie dient te gaan over het leven en werk van één of meer hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis in Nederland, waarbij er voor de gebiografeerde sprake is van een afgerond werkzaam leven. Ieder jaar is er één aanvraagronde. Vanaf 2021 zal het uitsluitend nog mogelijk zijn aan te vragen voor biografieën over schrijvers, letterkundigen en literaire uitgevers. Aanvraagdatum is wederom 1 september.

Meer informatie

Greetje Heemskerk

Contact

Greetje Heemskerk

Afdelingshoofd

g.heemskerk@letterenfonds.nl