nieuws

2020

Literaire uitgaven

12 november 2020

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten voor een algemeen lezerspubliek. Het gaat in eerste instantie om een toezegging. Na publicatie van het boek wordt op basis van de nacalculatie de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. Tot november zijn 26 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er drie afgewezen. Aan zestien uitgeverijen is een toezegging of subsidie verleend voor in totaal 23 titel(s):

Inmiddels verschenen

Uitgeverij Volt voor de graphic novel Opstaan…. en doorgaan van Willem Ritstier
Uitgeverij Cossee voor Ik was erbij: Als dwangarbeider in Duitsland van A.F. van Ravesteijn (non-fictie)
Uitgeverij Soul Food Comics voor de graphic novel Alle dagen ui van B. Carrot
Uitgeverij DeRyp voor de Friese dichtbundels Omstreken van Eppie Dam en Balumelly van Abe de Vries
Uitgeverij Querido voor drie non-fictie titels: Een ongeneeslijk heimwee: biografie Willem Brakman van Nico Keuning, Handboek voor de vagebond van Léon Hanssen en De Wereldwandelaars van Wim Willems
Uitgeverij De Arbeiderspers voor Verzamelde gedichten van Joost Zwagerman
Uitgeverij Das Mag voor Het stad in mij van Maud Vanhauwaert (non-fictie)
Uitgeverij Jurgen Maas voor Je zult me vinden in elk woord dat ik schrijf van dichter Lamia Maqaddam en vertaler Abdelkader Benali
Uitgeverij Prometheus voor Met een drukpers de oceaan over. Koloniale boekcultuur in Nederlands-Indië, 1816-1920 van Lisa Kuitert
Uitgeverij International Theatre & Film Books voor Multatuli, het leven van een klokkenluider van Ger Beukenkamp (drama)
Boom Uitgevers voor Langs de afgrond: het nut van foute denkers van Arnold Heumakers
Uitgeverij Sherpa voor de graphic novel Sadine van Ton Kooreman en Jan Godschalk

Nog niet verschenen (titels onder voorbehoud)

Uitgeverij Hispel voor de tweetalige Fries-Deens bundel Oar Hûs/ Et Andet Hus en voor de Friese dichtbundel Wite Mûle, Swarte Molke van Elmar Kuiper
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar voor de uitgave van Verzameld proza J. Slauerhoff (ed. Hein Aalders en Menno Voskuil)
Uitgeverij Van Oorschot voor Ik die bij sterren sliep, de verzamelde verzen van H. Marsman (bezorger H.T.M. van Vliet)
Uitgeverij Querido voor Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carry van Bruggen van Barber van de Pol
Uitgeverij International Theatre & Film Books voor Verzamelde toneelteksten van Jibbe Willems
Uitgeverij Sherpa voor de graphic novel Jaar nu van Frenk Meeuwsen
Uitgeverij De Arbeiderspers voor Midden in het onbewoonbare, essays van Cyrille Offermans Uitgeverij Rubinstein voor Getekende boeken van Peter Vos

Meer informatie over de regeling Literaire uitgaven vindt u op deze website onder Subsidies.