nieuws

2020/3: oeuvrebouwers

Projectsubsidies voor publicaties

21 oktober 2020

In de derde subsidieronde van 2020, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, zijn 68 aanvragen van 67 auteurs gehonoreerd. Daarvan zijn 17 aanvragen voor een kinder- of jeugdboek, 12 aanvragen voor een non-fictieboek, 12 aanvragen voor een dichtbundel en 27 aanvragen voor proza. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 11.000 tot € 55.000. Deze projectsubsidiebedragen zijn met ingang van juli 2020 verhoogd ter compensatie van gestegen kosten van levensonderhoud.

De volgende schrijvers ontvangen een projectsubsidie:

 • Joukje Akveld voor het schrijven van een eerste jeugdroman (Querido);
 • Anne van Amstel voor een dichtbundel (Nieuw Amsterdam);
 • Jurriaan Benschop voor een non-fictieboek (Van Oorschot);
 • Jetske Bilker voor een Friestalige roman (Bornmeer);
 • Gerda Blees voor een roman (Podium);
 • Naomi Rebekka Boekwijt voor een verhalenbundel (Atlas Contact);
 • Rebekka Bremmer voor een roman (Querido);
 • H.M. van den Brink voor een roman (Atlas Contact);
 • Maurits de Bruijn voor een bundel essays en verhalen (Das Mag Uitgevers);
 • Anjet Daanje voor een grotendeels historische roman (Passage);
 • A.H.J. Dautzenberg voor een roman (Atlas Contact);
 • Linda Dielemans voor een historische jeugdroman (Leopold);
 • Martin Michael Driessen voor een roman (Van Oorschot);
 • Stephan Enter voor een roman (Van Oorschot);
 • Mira Feticu voor een roman (De Geus);
 • Simon van der Geest voor een jeugdboek (Querido);
 • Tim Gladdines voor een Young Adult-roman (Marmer);
 • Anne-Gine Goemans voor een roman (Ambo|Anthos);
 • Saskia Goldschmidt voor een roman (Meulenhoff);
 • David Goldstein voor een Young Adult-roman (Blossom Books);
 • Monique Hagen als aandeel in een met Hans Hagen te schrijven poëzieprentenboek (Querido);
 • Thomas Heerma van Voss voor een verhalenbundel (Das Mag Uitgevers);
 • J. Heymans voor een biografie (Querido);
 • Rozalie Hirs voor een dichtbundel (Querido);
 • Lucas Hirsch voor een dichtbundel en voor een novelle (beide De Arbeiderspers);
 • Pieter Hoexum voor een non-fictieboek (Atlas Contact);
 • Ineke Holzhaus voor een dichtbundel (Azul Press);
 • Marc ter Horst voor een non-fictiekinderboek (Gottmer);
 • Arjan Hut voor een Friestalige dichtbundel (Afûk);
 • Saskia de Jong voor een dichtbundel (De Harmonie);
 • Harm de Jonge voor een jeugdroman (Hoogland & Van Klaveren);
 • Elske Kampen voor een Friestalige dichtbundel (Afûk);
 • Chris Keulemans voor een non-fictieboek (Jurgen Maas);
 • Enne Koens voor een jeugdroman (Luitingh-Sijthoff);
 • Anke Kranendonk voor een jeugdboek (Gottmer);
 • Martine Letterie voor een kinderboek (Leopold);
 • Lieke Marsman voor een dichtbundel (Pluim);
 • Alma Mathijsen voor een roman (De Bezige Bij);
 • Myrthe van der Meer voor een roman (The House Of Books);
 • Frank Meester voor een non-fictieboek (Ten Have);
 • Janny van der Molen voor een verhalend non-fictiekinderboek (Ploegsma);
 • Marloes Morshuis voor een jeugdroman (Lemniscaat);
 • Roelof ten Napel voor een eerste essaybundel (Hollands Diep);
 • Bert Natter voor een eerste non-fictieboek (Thomas Rap);
 • Steffie van den Oord voor een historische roman (Querido);
 • Froukje van der Ploeg voor een dichtbundel (Nieuw Amsterdam);
 • Stefan Popa voor een roman (HarperCollins);
 • Alexander Reeuwijk voor een non-fictieboek (Querido);
 • Jannie Regnerus voor een roman (Van Oorschot);
 • Ineke Riem voor een roman (De Arbeiderspers);
 • Lydia Rood voor een epos voor kinderen (Hoogland & Van Klaveren);
 • Erna Sassen voor een Young Adult-roman (Leopold);
 • Sipke de Schiffart voor een Friestalige verhalenbundel (Hispel);
 • Jowi Schmitz voor een kinderboek (Hoogland & Van Klaveren);
 • Barry Smit voor een roman (Lebowski Publishers);
 • Peter Swanborn voor een dichtbundel (Podium);
 • Anneloes Timmerije voor een historische roman (Querido);
 • Sana Valiulina voor een non-fictieboek (Prometheus);
 • Arjen van Veelen voor een essaybundel (De Correspondent);
 • Rob Verschuren voor een roman (In de Knipscheer);
 • Jeska Verstegen voor een jeugdroman (Querido);
 • Daniël Vis voor een dichtbundel (Prometheus);
 • Marwin Vos voor een dichtbundel (het balanseer);
 • Kira Wuck voor een verhalenbundel (Podium);
 • Nelleke Zandwijk voor een roman (Querido);
 • Peter Zantingh voor een roman (Das Mag Uitgevers);
 • Corien van Zweden voor een non-fictieboek (De Bezige Bij).

Projectsubsidies voor publicaties (voorheen: werkbeurzen voor auteurs) worden door het Nederlands Letterenfonds toegekend als investering in de totstandkoming van literair Nederlands- en Friestalig werk dat bij een reguliere, literaire uitgeverij in een redelijke oplage wordt uitgegeven en dat in de boekhandel verkrijgbaar zal zijn.

In deze ronde is een bedrag van € 1.392.500 (exclusief indexatie) besteed. Over de 74 in behandeling genomen projectsubsidieaanvragen van 71 auteurs zijn, na advies van de commissie Projectsubsidies voor publicaties 2020-03, conform de regeling besluiten genomen: 68 aanvragen van 67 auteurs konden worden gehonoreerd.

Een projectsubsidie is een brutobedrag waarover nog belasting moet worden betaald. Projectsubsidies tot en met € 20.000 worden ineens uitbetaald. Wanneer de subsidie hoger is én is bestemd voor een meerjarig project, kan het resterende deel in het volgende jaar ofwel in gelijke delen verspreid over de twee volgende jaren uitbetaald worden. Dit gebeurt steeds in de maand mei.

Jacques Huiskes

Contact

Jacques Huiskes

Senior beleidsmedewerker

j.huiskes@letterenfonds.nl