vacatures

Nederlands Letterenfonds zoekt nieuw lid voor de Raad van toezicht

19 oktober 2020

Het Nederlands Letterenfonds wil de Raad van toezicht graag versterken met een bestuurlijk talent met een frisse kijk op het literaire veld.

We zijn daarom op zoek naar iemand met kennis van en interesse in de (hedendaagse) literatuur en het literaire veld in Nederland, een bijzondere blik op het boekenvak, en een nieuwsgierige en open houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in de leescultuur. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van toezicht weegt bestuurlijke ervaring minder zwaar dan een opmerkelijke expertise. Wel combineert het nieuwe Rvt-lid kennis van zaken met gevoel voor verhoudingen en governance. Waar het gaat om bestuurlijke kennis en ervaring is er de mogelijkheid tot (tijdelijke) aanvullende individuele begeleiding.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht functioneert als klankbord, adviseur en kritisch toezichthouder van de directeur-bestuurder. De Raad bestaat momenteel uit zes leden en komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Sfeer en wijze van omgang zijn prettig en professioneel. Bevoegdheden van de Raad zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening. De directeur-bestuurder is het gezicht en de vertegenwoordiger van het fonds. Hij is verantwoordelijk voor beleid, besluitvorming op subsidieaanvragen en de leiding over de organisatie van nu 28,5 fte / 35 medewerkers. Hij weet zich gesteund en gecontroleerd door de Raad van toezicht.

Voor vergaderingen en eventuele andere werkzaamheden van de Raad van toezicht werkt het Letterenfonds met een vacatieregeling. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht valt onder de WNT, Wet Normering Topinkomens.

Meer weten of direct reageren

Voor meer informatie over wie en wat wij zoeken kunt u contact opnemen met directeur-bestuurder Tiziano Perez, Vriendelijk verzoek in uw mail uw directe telefoonnummer en uren van bereikbaarheid achter te laten zodat hij u kan terugbellen.

Wij zien uw belangstelling graag verwoord en voorzien van cv uiterlijk op maandag 30 november 2020 tegemoet.

U kunt uw brief richten aan het Nederlands Letterenfonds, t.a.v. de secretaris van de Raad van toezicht, mw. Claudia Zuidema, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam. Of mail naar post@letterenfonds.nl en vermeld in de onderwerpregel: sollicitatie Raad van toezicht. Uw bericht wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van uw motivatiebrief met cv wordt uiteraard (na bovengenoemde datum) per mail bevestigd.

De vergaderfaciliteiten van het Nederlands Letterenfonds zijn rolstoeltoegankelijk, ook beschikt het fonds over enkele eigen parkeerplaatsen.

Meer achtergrondinformatie op onze website

De samenstelling van de Raad van toezicht vindt u op de pagina Over het fonds.
Onder Publicaties vindt u desgewenst aanvullende beleidsdocumenten, zoals het Beleidsplan 2021-2024, de jaarverslagen, en het vanuit de Leescoalitie gelanceerde manifest Oproep tot een ambitieus leesoffensief.