nieuws

2020

Literair grensverkeer

7 september 2020

De aanvraagmogelijkheid van 2020 voor de regeling Literair grensverkeer leverde 10 aanvragen op. Vijf aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 55.430. Alle aanvragen zijn voorgelegd aan een Vlaams-Nederlandse adviescommissie. Een subsidie voor een project literair grensverkeer bedraagt per project minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro.

Aan de volgende organisaties zijn subsidies toegekend voor hun projecten:
- Theater Malpertuis voor In de naam van de waarheid: € 6.250
- Poëzieclub voor Prijs de Poëzie: € 12.500
- Stichting Wintertuin voor Schrijfwerkplaats voor nieuwkomers: € 11.680
- Poëziecentrum voor Poëzieweek: € 12.500
- Tilt voor Tilt & Memento Woordfestival: € 12.500

De subsidieregeling Literair grensverkeer is bedoeld om leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven te ondersteunen die de duurzame uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de projecten/initiatieven het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige (kinder- en jeugd) literatuur vergroten doorheen het taalgebied en/of de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken. Het kan gaan om het bevorderen van de bekendheid van de Nederlandstalige literatuur (auteurs, illustratoren, vertalers, literaire activiteiten enz.) in de andere delen van het taalgebied of over het stimuleren van contacten, informatie- en expertise-uitwisseling bij professionals in het letterenveld tussen de delen van het Nederlandse taalgebied. De projecten/initiatieven hebben dus minstens een bovenlokaal bereik en grensoverschrijdende mogelijkheden. Bovendien kenmerken de projecten/initiatieven zich door een doordacht en origineel concept, dat verschillende vormen kan aannemen (bv. manifestaties of activiteiten, websites, digitale platformen, publicatiereeksen, netwerkmomenten enz.). Ten slotte wordt de voorkeur gegeven aan nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

Deze subsidieregeling is een samenwerking tussen Literatuur Vlaanderen, de Nederlandse Taalunie en het Nederlands Letterenfonds. Literatuur Vlaanderen staat in voor de administratieve verwerking van de dossiers en voor de uitbetaling van de subsidie. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een gemengde Vlaams-Nederlandse adviescommissie.

Links