nieuws

Van maker tot lezer – de eerste honoreringen

24 juli 2020

Om schrijvers en vertalers in deze coronamaanden tegemoet te komen, maakte het Letterenfonds budget vrij voor de tijdelijke regeling Van maker tot lezer. Inmiddels konden zestig aanvragen worden gehonoreerd. Hoe versterken schrijvers en vertalers hiermee hun beroepspraktijk en/of de promotie van het eigen werk? Welke initiatieven worden hiermee in gang gezet?

Onder de aanvragers zijn tot nu toe meer schrijvers dan vertalers (krap een derde). Niet heel verwonderlijk, want de regeling staat open voor recent ondersteunde schrijvers, vertalers, illustratoren en graphic novelists. Daarbij kan het ook om indirecte ondersteuning gaan in de vorm van een Translation Grant voor de buitenlandse uitgever.

Onder de aanvragende schrijvers zijn alle literaire genres vertegenwoordigd – van kinderboeken en toneel tot non-fictie, strips en poëzie. De schrijvers vragen vaak aan om hun internationaal profiel te versterken. Zo zijn er bijdragen verstrekt voor (al dan niet digitale) promotietours rond een nieuwe buitenlandse vertaling, online deelname aan internationale festivals, voor sample vertalingen, en voor verdere ontwikkeling, in het bijzonder het meertalig maken van de eigen website. Enkele auteurs schreven het plan voor hun ‘internationale’ website in samenwerking met hun literair agent.

Ook aanvragen voor extra promotie rond een nieuw boek of toneelstuk zijn populair; het gaat dan bijvoorbeeld om het (laten) maken van podcast(s) of video. Literair vertalers tonen zich daarbij soms ware ambassadeurs, en richten hun promotieactiviteiten niet alleen op de eigen vertalingen maar ook breder op de literatuur uit ‘hun’ taalgebied.

Meerdere auteurs werken heel direct aan het versterken van de band met hun publiek. Zo zal A.F.Th. van der Heijden volgend jaar bij verschijnen van zijn nieuwe roman aan vaste klanten van verschillende boekhandels een handgeschreven brief sturen. Abdelkader Benali gaat Zoom-lezingen en interactieve workshops organiseren rondom zijn toneelstuk Antigone, waarvoor hij onlangs een werkbijdrage theatertekst ontving. En Jan van Mersbergen wil voorjaar 2021 in samenwerking met twintig boekhandels, verspreid over het land, online leesclubs initiëren, zodat lezers rechtstreeks met hem in gesprek kunnen gaan over zijn nieuwe roman.

Een enkeling benut de beurs om een nieuw initiatief op te starten. Zo zal Simon(e) van Saarloos een podcastserie gaan maken waarin ze in gesprek gaat met internationale auteurs over hun nieuwste werk, de huidige tijd van protest en pandemie, en de toekomst (in samenwerking met Winternachten) en Lynn Berger benut de bijdrage om een reeks Engelstalige essays op te zetten en te schrijven, in de aanloop naar de publicatie van de Engelse vertaling van haar boek De tweede.

In totaal zijn in de eerste twee maanden van de regeling Van maker tot lezer zestig aanvragen gehonoreerd voor 150.000 euro. Er zijn geen aanvragen afgewezen. Zeven aanvragen zijn ingetrokken omdat de aanvrager (op dat moment) niet voldeed aan de criteria.

Zie ook: Tsjechisch Centrum Nederland

Medio augustus 2020 kan het Letterenfonds (dankzij een bijdrage van het ministerie van OCW) deze tijdelijke regeling uitbreiden, waardoor een grotere groep makers een beroep kan doen op deze ‘ontwikkelbeurs’. Ook schrijvers en vertalers die in 2017 tot en met 2019 in binnen- of buitenland zijn ondersteund kunnen dan een aanvraag indienen. Zo ook schrijvers, illustratoren en vertalers van wie dit jaar – in 2020 - een nieuw boek wordt gepubliceerd, waarvoor aan schrijver, vertaler of uitgever een subsidie is verstrekt door het Letterenfonds.

Zowel de regeling Van maker tot lezer als de uitbreiding die half augustus wordt gepubliceerd zijn bedoeld als tijdelijke maatregelen om schrijvers en vertalers in het Nederlands en de literatuur te ondersteunen. Aanvragen zijn van harte welkom. Let op: er kan alleen dit jaar, in 2020, worden aangevraagd. De verzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld – zo lang het budget strekt: Van maker tot lezer.

Aan de volgende auteurs is in het kader van de regeling Van maker tot lezer in de afgelopen twee maanden een bijdrage van 2.500 euro verstrekt:

 • Joukje Akveld
 • Marja Baseler
 • Abdelkader Benali
 • Lynn Berger
 • Yolanda Bloemen
 • Miriam Bunnik
 • Chrétien Breukers
 • Sacha Bronwasser
 • Fleur Bourgonje
 • Edgar de Bruin
 • Joris van Casteren
 • Marian Donner
 • Martin Michael Driessen
 • Philip Dröge
 • Don Duyns
 • Radna Fabias
 • Kester Freriks
 • Reintje Ghoos
 • Erhan Gürer
 • Hans Hagen
 • Gijs van der Hammen
 • Ingmar Heytze
 • Ineke Holzhaus
 • A.F.Th. van der Heijden
 • Guido van Hengel
 • Sjoerd Kuyper
 • Harrie Lemmens
 • Martijn van der Linden
 • Erik Lindner
 • Gertrud Maes
 • Frenk Meeuwsen
 • Tosca Menten
 • Kees Mercks
 • Jan van Mersbergen
 • Luuk van Middelaar
 • Jelmer Mommers
 • Marente de Moor
 • Marcel Möring
 • Ester Naomi Perquin
 • Tjarko van der Pol
 • Charlotte Pothuizen
 • Maranke Rinck
 • Jaap Robben
 • Simon(e) van Saarloos
 • Mara Schepers
 • Merlijn Schoonenboom
 • Hanneke Siemensma
 • Jowi Schmitz
 • Pauline Slot
 • Rosita Steenbeek
 • Jan Pieter van der Sterre
 • Maren Stoffels
 • Nina Targan-Mouravi
 • Jan Tekstra
 • Marije Tolman
 • Arnoud Wierstra
 • Bernard Wesseling
 • Hannah van Wieringen
 • Anna Woltz
 • Corien van Zweden

Ook aanvragen?

 • Bekijk hier de regeling Van maker tot lezer
  De uitbreiding op deze regeling volgt medio augustus.