nieuws

Tweejarige subsidies 2021 – 2024

Nieuwe subsidieregeling

10 juli 2020

Het Nederlands Letterenfonds introduceert een nieuwe regeling voor tweejarige subsidies voor literaire organisaties. Ten behoeve van de versterking van het middenveld wordt aan organisaties, die literaire manifestaties of activiteiten ontwikkelen gericht op literaire jeugdeducatie, de mogelijkheid geboden een tweejarige subsidie aan te vragen.

Met deze tweejarige subsidies kunnen organisaties werken aan verdere inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering.

In de beleidsperiode 2021 – 2024 zijn twee aanvraagrondes, de deadline voor aanvragen in de eerste ronde is 1 oktober 2020. In deze eerste aanvraagronde kunnen aanvragen worden ingediend voor een tweejarige subsidie voor de periode 2021 – 2022. De aanvrager moet minimaal € 200.000 aan totale baten hebben in het peiljaar 2019 en in 2019 minimaal € 20.000,- aan subsidie te hebben ontvangen van het Letterenfonds voor literaire activiteiten, literatuur-educatie of talentontwikkeling.

Kijk voor alle voorwaarden en het digitaal aanvraagformulier op onze subsidiepagina.

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl