nieuws

Cultuurmakersfonds geopend

10 juni 2020

Het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceert het Cultuurmakersfonds. Vanaf 11 juni kunnen collectieven van makers binnen de werkterreinen beeldende kunst, theater, film, muziek en letteren (performance, lezing) hierop een beroep kunnen doen. Spoken word is nadrukkelijk inbegrepen.

Het doel van het Cultuurmakersfonds is het ondersteunen van het culturele aanbod. Het gaat om projectfinanciering waardoor de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft.

Projecten dienen qua inhoud, oorsprong en/of opzet gerelateerd te zijn aan de coronacrisis, en moeten worden uitgevoerd/gepresenteerd voor 1 januari 2021. Ook moeten de projecten uitvoerbaar zijn binnen de RIVM-richtlijnen.

Voor wie

Stichtingen of collectieven (van tenminste drie makers) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen, komen voor een bijdrage in aanmerking. Aanvragen kunnen worden gedaan door rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling (aanvragen tot en met € 50.000), en door collectieven van professionele makers (tot en met €25.000).

Aanvragen is mogelijk vanaf donderdag 11 juni 2020 om 9:00; de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnnekomst.

Meer informatie

Kijk hier voor de voorwaarden en aanvullende informatie.