nieuws

Gebruikersonderzoek 2009-2012

25 januari 2013

Het Nederlands Letterenfonds laat een onafhankelijk bureau eens in de vier jaar onderzoeken wat de ‘gebruikers’ van het fonds - schrijvers, vertalers, uitgevers en adviseurs - vinden van het uitgevoerde beleid, de communicatie en de dienstverlening. Daarom is op 10 januari j.l. aan een grote groep uitgevers, aanvragers en adviseurs per mail een enquête verstuurd. Het Fonds hecht zeer aan uw mening, we hopen dan ook van harte dat u tien minuten tijd wilt nemen om de vragenlijst te beantwoorden. U kunt de toegestuurde vragenlijst tot en met donderdag 31 januari beantwoorden of completeren.

De vragen in de enquête hebben betrekking op de informatieverstrekking, de communicatie, de subsidieregelingen, activiteiten en programma’s van het Fonds in de afgelopen beleidsperiode 2009-2012. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau IVA Onderwijs uit Tilburg. Uiteraard zullen uw antwoorden bij de verwerking worden geanonimiseerd. Met het resultaat van dit onderzoek hopen wij u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. De uitkomsten van het onderzoek zullen te zijner tijd gepubliceerd worden op deze website en in Schreef, het tijdschrift van het Nederlands Letterenfonds.

Het nu lopende onderzoek sluit inhoudelijk aan bij het ‘gebruikersonderzoek’ dat medio 2007 door het voormalige Fonds voor de Letteren i.s.m. IVA werd uitgevoerd. De resultaten daarvan vind u desgewenst hier. Het Nederlands Letterenfonds ontstond in 2010 uit een fusie van het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds.

Hanneke Marttin

Contact

Hanneke Marttin

Communicatieadviseur

h.marttin@letterenfonds.nl