nieuws

Nieuwe oeuvreprijs voor internationale jeugdliteratuur

James Krüss Preis naar Joke van Leeuwen

14 mei 2013

De eerste Duitse James Krüss Preis voor kinder- en jeugdliteratuur zal worden toegekend aan schrijfster en illustratrice Joke van Leeuwen. Ze krijgt de prijs samen met twee Duitse vertalers van haar werk, Hanni Ehlers en Mirjam Pressler, voor haar gehele oeuvre.

Een overzicht van alle Duitse vertalingen vindt u hier. Het oeuvre van Van Leeuwen omvat inmiddels vele tientallen titels, proza en poëzie, zowel voor volwassenen als jongere lezers en werd eerder ook bekroond met de Constantijn Huygensprijs, de Gouden Ganzenveer en de Theo Thijssenprijs.

Haar recente roman Feest van het begin, de dichtbundel Grijp de dag aan en de iPad-app Kweenie (alles bij Querido) kwamen mede tot stand met een beurs van het Letterenfonds, dat ook regelmatig bijdroeg aan de vele vertalingen van haar werk in het buitenland.

De jury van de James Krüss Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur noemt elk boek een totaalkunstwerkje.

„Die Autorin und Illustratorin beherrscht grandios sprachliche und visuelle Mittel. Mit großer Leichtigkeit wechselt sie zwischen der Text- und Bildebene, indem sie mit der Bildhaftigkeit von Sprache und der Zeichenhaftigkeit von Bildern spielt. […] Charakteristisch für Joke van Leeuwens Bücher ist ein frischer, respektloser und unbekümmerter Ton, mit dem sie Kindheit als eigenen Kosmos beschreibt, ohne diesen zu idealisieren oder zu verklären. Ihre Bücher besitzen eine gesellschaftskritische Tiefe und sprechen von einer leidenschaftlichen Parteinahme der Autorin für die Rechte des Kindes.”

Aan de prijs is een bedrag verbonden van 8.000 euro. De uitreiking vindt plaats op 4 juli om 19.30 uur in de Internationale Jugendbibliothek op Schloss Blutenburg in München. De laureaat en de beide vertaalsters zullen hierbij aanwezig zijn. De laudatio wordt uitgesproken door Sibyl Gräfin Schönfeldt, die James Krüss nog persoonlijk gekend heeft. ’s Middags is er een programma voor kinderen.

De nieuwe prijs, die om het jaar zal worden uitgereikt, is vernoemd naar James Krüss (1926-1997), een succesvol kinderboekenschrijver uit het naoorlogse Duitsland. Zijn werk is onder meer bekroond met de Hans Christiaan Andersenprijs. De Internationale Jugendbibliothek in München beheert een deel van de nalatenschap van de auteur en heeft binnen haar ‘boekenslot’ een klein literair museum aan hem gewijd.

Links