nieuws

VvL-penning naar Annemiek Neefjes voor De Schoolschrijver

12 mei 2013

De VvL-penning 2013 wordt toegekend aan Annemiek Neefjes voor haar grote inzet voor het bevorderen van de leescultuur op scholen. Neefjes is de bedenker achter Stichting De Schoolschrijver die het mogelijk maakt dat een kinderboekenauteur voor langere tijd ‘gastschrijver’ is op een school in een sociaaleconomische achterstandswijk.

Het idee achter het project is dat een schrijver als geen ander kinderen enthousiast kan maken voor boeken en verhalen. Een Schoolschrijver leest en schrijft met de kinderen en begint waar het taal- en leesonderwijs ophoudt. Hij of zij is wekelijks aanwezig, bezoekt ook een bibliotheek met de kinderen en kan een naschools programma bieden. Maart 2013 ging de derde editie van De Schoolschrijver van start op tien Amsterdamse basisscholen.

Met de toekenning van de VvL-Penning 2013 wil de VvL de werkzaamheden van Annemiek Neefjes loven en haar stimuleren om het concept van De Schoolschrijver landelijk uit te zetten. Op zaterdag 8 juni 2013 zal de Penning tijdens de algemene ledenvergadering van de VvL worden uitgereikt in de Zilveren Toren in Amsterdam. De lofrede wordt uitgesproken door Lydia Rood.

Annemiek Neefjes is lid van de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds.