nieuws

VSB Poëzieprijs voor Perquin

31 januari 2013

Voor haar derde bundel Celinspecties is Ester Naomi Perquin bekroond met de VSB Poëzieprijs, groot 25.000 euro. Eveneens genomineerd waren H.H. ter Balkt, Luuk Gruwez, Sybren Polet en Menno Wigman.

De jury prijst de verradelijk luchtige toon en de onvoorspelbare wendingen waarmee Perquin een gelaagde ruimte in haar poëzie schept. Concluderend beveelt zij Celinspecties bij de lezer aan als

een onthutsend mooie dichtbundel van noodzaak, verlangen en schitterend mislukken.

Perquin debuteerde in 2007 met Servetten halfstok, gevolgd door Namens de ander in 2009, dat werd bekroond met de Anna Blamanprijs, de J.C. Bloemprijs en de Lucy C. en B.W. van der Hoogtprijs. Voor het schrijven van haar werk kreeg ze ondersteuning van het Letterenfonds. De VSB Poëzieprijs werd eerder gewonnen door onder anderen Tomas Lieske, Armando en Mustafa Stitou.

Enkele links

Thomas Möhlmann

Contact

Thomas Möhlmann

t.moehlmann@letterenfonds.nl