agenda

Zet AAN tot lezen

KVB Boekwerk seminar en CPNB nieuwjaarsborrel

16 januari 2020

Op 16 januari 2020 organiseert KVB Boekwerk het jaarlijkse seminar in het Compagnietheater. Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie van CPNB voor het boekenvak plaats. Het lezen van boeken draagt veel bij aan mens en maatschappij, blijkt uit de studie De impact van het boek dat dit jaar is uitgevoerd in opdracht van KVB Boekwerk. Tegelijkertijd blijkt dat het aantal lezers en de leestijd daalt. Tijdens het seminar buigen we ons over de vraag wat we daaraan kunnen doen, en hoe gedragsbeïnvloeding daarbij kan helpen.

Met leesbevorderingscampagnes en in het onderwijs wordt hard gewerkt aan het keren van de neergaande trend. Maar wie pakt het stokje over als (potentiële) lezers het onderwijssysteem verlaten, het moment dat de leesmotivatie laag is? Vanaf dat moment is lezen afhankelijk van de persoonlijke motivatie en de verleidingskracht van auteurs, uitgevers en boekverkopers. Maar begrijpen we genoeg van het gedrag van lezers om het tij te keren? Wat kunnen de marktpartijen doen om aan te zetten tot lezen?

Beïnvloeden van leesgedrag

Daarom staat het seminar dit jaar in het teken van gedragsbeïnvloeding. Hoe kunnen we inzichten in de sociale psychologie en economisch consumentengedrag inzetten om lezen te stimuleren. En wat van al deze theorie is toepasbaar in de boekenmarkt, door de auteur, uitgever of boekverkoper?

Uit het onderzoek Lees:tijd van het SCP blijkt dat vooral onder jongeren het lezen daalt. De jongeren die nu uit het onderwijs komen zijn de millennials. Zij zijn de toekomst van het boekenvak, want het lezen neemt (nog steeds) toe naarmate men ouder wordt. Als we hen bereiken, is dat winst voor de langere termijn. Hoe goed weet het boekenvak hen te overtuigen? Vertegenwoordigers uit de doelgroep gaan hierop in tijdens een paneldiscussie.

Programma

Het programma start om 13:45 uur (inloop 13:15 uur). Aan het woord komen onder anderen Karin Bongers (Inspire to act) en Tim den Heijer (Brain Creatives). In het panel: onder anderen Tim van den Hoek (Utrechtse Boekenbar). Het programma eindigt om 17:00 uur. Dan start gelijk de nieuwjaarsreceptie van de CPNB, in de zaal met een welkom van Eveline Aendekerk.

Karin Bongers is gedragswetenschapper en gepromoveerd op onderzoek naar de rol van bewuste en onbewuste processen in gedrag. Met haar adviesbureau Inspire to Act ondersteunt, begeleidt en adviseert zij organisaties die maatschappelijke vraagstukken effectief willen aanpakken met gedragsverandering.

Tim den Heijer is een van de twee breinen achter B.R.A.I.N. Creatives, een start-up voor creatieve activatie, reclame en communicatie, geïnspireerd door gedragswetenschap. Hij is daar creatief strateeg en copy writer.

Meer informatie