nieuws

Toekenningen

Biografieregeling 2019

20 november 2019

In 2019 werden er in het kader van de biografieregeling achttien aanvragen ingediend voor biografieprojecten. Zes aanvragen daarvan werden gehonoreerd. De toegekende beurzen variëren van € 20.000 tot € 40.000, in totaal is er € 200.000 toegekend.

Toekenningen

  • Arjen Fortuin voor een biografie van Gerrit Kouwenaar (Querido, 2023);
  • Mariëlle Hageman voor een biografie van Margaretha Jacoba de Neufville (Van Oorschot, 2021);
  • Rick Honings voor een biografie van Nicolaas Beets (Prometheus, 2022/2023);
  • Michèl de Jong voor een biografie van Heinz Polzer (Drs. P) (Joh. Enschedé, 2022);
  • Annet Mooij voor een biografie van Ischa Meijer (Prometheus, 2023);
  • Daan Rutten voor een biografie van Jan Romein (Querido, 2023/2024).

Vlnr: Gerrit Kouwenaar (© Roeland Fossen), Margaretha Jacoba de Neufville, Nicolaas Beets, Drs. P, Jan Romein (© Hanna Elkan) en Ischa Meijer.

Biografieregeling

De regeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. De biografie dient te gaan over het leven en werk van één of meer hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis in Nederland, waarbij er voor de gebiografeerde sprake is van een afgerond werkzaam leven. Aanvragen voor biografieën over een letterkundig onderwerp krijgen prioriteit boven die voor biografieën van kunstenaars uit andere disciplines. De deadline van volgende aanvraagmogelijkheid is 1 september 2020.

Meer informatie