nieuws

2019/02

Incidentele literaire manifestaties en projecten

1 november 2019

In de tweede subsidieronde 2019 zijn 25 aanvragen ingediend voor incidentele manifestaties en projecten voor een totaalbedrag van € 380.232. Twee aanvragen konden niet in behandeling worden genomen. Negen aanvragen zijn afgewezen en veertien aanvragen zijn gehonoreerd:

 • Stichting Afrikaans en de Lage Landen voor de Week van de Afrikaanse roman in diverse steden in Nederland en Vlaanderen (€ 7.500)
 • Centraal Planbureau Rotterdam voor de stripmanifestatie Cross Comix in Rotterdam (€15.000)
 • De Balie voor een nieuwe reeks afleveringen van het programma Grote (vrouwelijke) Denkers in Amsterdam (€ 15.000)
 • Frontaal voor een reeks van negen literaire avonden in 2020 in Rotterdam (€ 12.312)
 • Literaire activiteiten Nijmegen voor meerdere projecten in de Poëzieweek 2020 onder de noemer Poëzie in de stad (€ 8.000)
 • Passionate Bulkboek voor het educatieproject Er was Eens op meerdere VMBO-scholen door het land (€ 40.000)
 • Poezieclub voor educatietrajecten en randprogrammering rond de Grote Poëzieprijs 2020 € 12.500
 • Samenleving en Kunst voor twee edities van het VMBO-project Stap op de Rode Loper in november 2019 in Eindhoven en januari 2020 in Groningen (€ 30.000)
 • Schrijvers Binnen voor de manifestatie Lutterzand Literair 2020 op verschillende locaties, Twente (€ 8.500)
 • Square Web voor zeven afleveringen van de talkshow Onder de Vulkaan in Groningen (€ 8.500)
 • Werkgroep Caraibische Letteren voor de Letterdagen 2019 in de OBA te Amsterdam (€ 9.000)
 • Wordsinhere voor een reeks van zes avonden rond literatuur en kunst in Amsterdam, onder de titel Verso / (€ 8.500)
 • Writers Unlimited voor outreachprogramma De Stad is ons Podium in de wijken van Den Haag rond het Winternachtenfestival 2020 (€ 20.000)
 • Woordnacht voor het Woordnachtfestival 2019 in Rotterdam (€ 15.000)

Literaire manifestaties en activiteiten

De regeling literaire manifestaties en activiteiten is bedoeld om instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het literaire klimaat in Nederland bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Dit gebeurt in de vorm van subsidie voor enerzijds incidentele projecten van literaire instellingen die op een aansprekende manier literaire (educatieve) activiteiten organiseren en anderzijds in de vorm van tweejarige subsidie voor literaire (educatieve) instellingen van bewezen kwaliteit en bovenregionale uitstraling om hen in staat te stellen zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Het budgetplafond van de regeling Literaire Manifestaties 2019 tweede ronde kon verhoogd worden naar € 210.000 met middelen uit het programmabudget bedoeld voor de programmering van nieuwe genres, het bereiken van een nieuw (en jong) publiek en literatuureducatie.

Voor aanvragen voor een incidentele projectsubsidie voor literaire manifestaties en literaire (educatieve) activiteiten zijn er jaarlijks twee rondes. De deadline voor de volgende aanvraagmogelijkheid, de eerste ronde van 2020, is 2 december 2019.

Links