nieuws

Literaire tijdschriften 2019-2020

24 juni 2019

Literaire tijdschriften konden begin 2019 een aanvraag indienen voor een subsidie van twee jaar. Veertien tijdschriften, waaronder één Friestalig tijdschrift, dienden een aanvraag in.

Het Letterenfonds kiest bij het tijdschriftbeleid voor het subsidiëren van het werk van schrijvers, vertalers en redactie. Tijdschriften konden daarom uitsluitend aanvragen voor auteurshonoraria en redactiekosten. Bij de beoordeling van de aanvragen stonden de literaire kwaliteit en inhoud en het tijdschrift als plek voor creatie en reflectie, voorop.

Voor deze ronde was het mogelijk een extra investering in de literaire tijdschriften te doen, waardoor alle aanvragen konden worden gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 336.000.

De volgende literaire tijdschriften hebben een subsidie voor de periode 2019-2020 ontvangen:

· Awater
· De InternetGids
· De Gids
· De Parelduiker
· Dichter
· Ensafh
· Extaze
· Filter
· Hollands Maandblad
· Liter
· de Nederlandse Boekengids
· Revisor
· Terras
· Tirade

De eerstvolgende aanvraagmogelijkheid voor literaire tijdschriften valt begin 2021 te verwachten. Hier vindt u de oude regeling voor Literaire tijdschriften.