nieuws

2019/1

Projectsubsidies voor publicaties

7 mei 2019

In de eerste subsidieronde van 2019, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is een bedrag van € 1.107.600 besteed; 48 projectsubsidieaanvragen van 48 auteurs konden worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 10.400 tot € 31.200. Deze bedragen zijn inclusief 4% indexatie als compensatie voor gestegen kosten van levensonderhoud.

De volgende schrijvers ontvangen een projectsubsidie:

 • Jan-Willem Anker voor het schrijven van een roman (De Arbeiderspers);
 • Jan Baeke voor een dichtbundel (De Bezige Bij);
 • Erik Bindervoet voor een dichtbundel (De Harmonie);
 • Marion Bloem voor een autobiografisch boek (De Arbeiderspers);
 • Anneke Brassinga voor een prozaboek met essayerende inslag (De Bezige Bij);
 • Jeroen Brouwers voor een roman (Atlas Contact);
 • Tsead Bruinja voor een Friestalige dichtbundel (Afûk);
 • Frans Budé voor een dichtbundel (Meulenhoff);
 • Hans Dekkers voor een dichtbundel (Wereldbibliotheek);
 • Peter Delpeut voor een roman (Atlas Contact);
 • Lida Dijkstra voor een historisch kinderboek (Luitingh-Sijthoff);
 • Eva Gerlach voor een dichtbundel (De Arbeiderspers);
 • Mireille Geus voor een kinderboek (Lemniscaat);
 • Wouter Godijn voor een dichtbundel (Atlas Contact);
 • Joke Hermsen voor een essay (De Arbeiderspers);
 • Sylvia Hubers voor een bundel met zeer kort proza (Prometheus);
 • René Huigen voor een dichtbundel (De Bezige Bij);
 • Auke Hulst voor een roman (Ambo│Anthos);
 • Atte Jongstra voor een essaybundel (AFdH Uitgevers);
 • Marco Kamphuis voor een roman (De Arbeiderspers);
 • Geert van der Kolk voor een roman (De Kring);
 • Frans Kuipers voor een dichtbundel (Atlas Contact);
 • Sjoerd Kuyper voor een kinderboek (Hoogland & Van Klaveren);
 • Liesbeth Lagemaat voor een episch gedicht (Wereldbibliotheek);
 • Astrid Lampe voor een dichtbundel (Querido);
 • Tomas Lieske voor een roman (Querido);
 • Jannah Loontjens voor een roman (Podium);
 • Nicolaas Matsier voor een essaybundel (De Bezige Bij);
 • Mariët Meester voor een non-fictieboek (De Arbeiderspers);
 • K. Michel voor een bundel essayistisch proza (Atlas Contact);
 • Edzard Mik voor een roman (Querido);
 • Arjen Mulder voor een bundel met vertellende essays (De Arbeiderspers);
 • Charlotte Mutsaers voor een roman (Das Mag Uitgeverij);
 • Selma Noort voor een jeugdroman (Leopold);
 • Tonnus Oosterhoff voor een roman (De Bezige Bij);
 • Wanda Reisel voor een roman (Atlas Contact);
 • Daan Remmerts de Vries voor een roman (Querido);
 • Allard Schröder voor een tweede dichtbundel (De Bezige Bij);
 • Rosita Steenbeek voor een historische roman (Prometheus);
 • Herman Stevens voor een memoir (Balans);
 • Hans Tentije voor een dichtbundel (De Harmonie);
 • P.F. Thomése voor een prozaboek (Pluim);
 • Willem van Toorn voor een roman (Querido);
 • Vrouwkje Tuinman voor een dichtbundel (Cossee);
 • Manon Uphoff voor een roman (Querido);
 • Tjibbe Veldkamp voor een jeugdroman (Querido);
 • Koos van Zomeren voor een roman (De Arbeiderspers);
 • Floortje Zwigtman voor een jeugdroman (Luitingh-Sijthoff).

Projectsubsidies voor publicaties (voorheen: werkbeurzen voor auteurs) worden door het Nederlands Letterenfonds toegekend als investering in de totstandkoming van literair Nederlands- en Friestalig werk dat bij een reguliere, literaire uitgeverij in een redelijke oplage wordt uitgegeven en dat in de boekhandel verkrijgbaar zal zijn.

Een projectsubsidie is een brutobedrag waarover nog belasting moet worden betaald. Projectsubsidies tot en met € 20.000 worden ineens uitbetaald. Wanneer de subsidie hoger is én is bestemd voor een meerjarig project, kan het resterende deel in het volgende jaar ofwel in gelijke delen verspreid over de twee volgende jaren uitbetaald worden. Dit gebeurt steeds in de maand mei.

Over de 52 in behandeling genomen projectsubsidieaanvragen van 50 auteurs zijn, na advies van de commissie Projectsubsidies voor publicaties 2019-01, conform de regeling besluiten genomen: 48 aanvragen van 48 auteurs konden worden gehonoreerd; 4 projectaanvragen van 4 auteurs werden afgewezen. In totaal konden zes aanvragen voor een kinder- of jeugdboek worden gehonoreerd; negen aanvragen voor een non-fictieboek; veertien aanvragen voor een dichtbundel; negentien aanvragen voor proza.

De regeling

Schrijvers kunnen eenmaal per jaar een beurs aanvragen voor een nog te schrijven boek(en). De regeling staat open voor alle literaire genres (poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, korte verhalen, romans, literaire non-fictie). De eerstvolgende deadline is 15 juni 2019, dit is de ronde voor de zogenoemde oeuvrebouwers. Schrijvers die willen aanvragen voor een tweede of derde literair werk en ervaren schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies hebben ontvangen kunnen vanaf 2020 weer een aanvraag indienen. Op deze website vindt u onder Subsidies > Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk meer informatie over de regeling en het aanvraagformulier. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.