nieuws

Nieuwe cijfers van KVB Boekwerk

Auteursinkomsten uit royalty’s

19 december 2018

Als aanvulling op de onlangs verschenen Monitor Makers, waarin de productie van Nederlandse auteurs en vertalers op een rij werd gezet, presenteert KVB Boekwerk deze maand een onderzoek naar de inkomsten van auteurs uit boekenverkoop: de royalty’s.

De reikwijdte van het onderzoek beperkt zich tot titels gepubliceerd tussen 2008 en 2017. De verkoop van deze titels is voor de periode 2013-2017 geanalyseerd. Aan de hand van het modelcontract voor auteurs en uitgevers is de royaltyomzet berekend. Auteurs zijn op basis van de geschatte royalty’s onderverdeeld in vier inkomensgroepen:

  • auteurs die per jaar één tot duizend euro hebben verdiend;
  • auteurs die tussen de duizend euro en het bruto minimumloon (€ 19.200) hebben verdiend;
  • auteurs die bruto minimumloon tot modaal inkomen (€ 37.000) hebben verdiend;
  • auteurs die meer dan modaal hebben verdiend.

In onderstaand overzicht zijn de indicatoren weergegeven voor de algemene boekenmarkt, de literair-culturele selectie en een auteursselectie door het Letterenfonds van wie in de afgelopen jaren (2013-2017) werk in het buitenland is vertaald en/of die een projectbeurs ontvingen van het Nederlands Letterenfonds voor het schrijven van nieuw werk.

Uit de grafiek blijkt dat het omslagpunt naar 1.000 euro royalty pas ligt rond het 90ste percentiel. Zowel voor de algemene markt als het literair-culturele segment. Daarom is in een tweede weergave ingezoomd op bovenste elf percentielen, met een afwijkende schaal. Daarin wordt duidelijk dat naar de top toe de royalty’s significant toenemen.

Dat de eerste groep (tussen 1 en 1.000 euro) zo groot is, is deels te verklaren uit de praktijk waaruit blijkt dat veel auteurs een boek publiceren zonder de motivatie om daar direct inkomsten uit te halen. Denk aan publicaties van verenigingen, auteurs met een primair ander beroep, proefschriften of als nevenproduct van een activiteit.

Uit de weergave blijkt dat in het literair-culturele segment de royalty’s eerder boven de hoogte van het minimum komen, dan in de algemene markt. Dat komt vooral doordat de groep auteurs in deze selectie veel kleiner is.

De groep binnen de selectie voor het letterenfonds is nog kleiner. Binnen die groep valt op dat de percentielen met het omslagpunt naar minimumloon en naar modaal sneller gehaald worden. Bovendien lijkt het erop dat hoe meer wordt ingezoomd op een specifieke groep van wie schrijven naar alle waarschijnlijkheid de primaire professie is, hoe beter de verdiensten uit royalty’s zijn.

Meer informatie