nieuws

2018/02

Incidentele literaire manifestaties en projecten

3 december 2018

In de tweede ronde van 2018 zijn achttien subsidieaanvragen voor een incidentele literaire manifestatie ingediend voor een totaalbedrag van €288.845. Dertien aanvragen daarvan zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van €232.923.

Toekenningen

 • Brainwash voor het Brainwashfestival in Amsterdam (€30.000);
 • De Balie voor de lezingenreeks Grote Denkers, vier afleveringen in Amsterdam (€15.000);
 • De Nieuwe Liefde voor een debatreeks rond de bloemlezing Zwart. Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen in Amsterdam (€7.912);
 • Revisor voor een viertal literaire avonden met als thema 'het personage', op verschillende locaties in Amsterdam (€14.579);
 • Frontaal voor een reeks van negen literaire shows in Rotterdam (€12.240);
 • Huis van gedichten voor een pilot van Woordenrijk, een literatuur-educatuef programma voor het primair onderwijs (9.400);
 • Stichting Literaire Activiteiten Zutphen voor Nieuw Zutphens Peil, een literatuur-educatief programma voor havo- en vwo-bovenbouwleerlingen van vier middelbare scholen in Zutphen (€10.000);
 • Passionate Bulkboek voor de voortzetting van het literatuureducatieprogramma Er Was Eens voor vmbo en mbo (Rotterdam, landelijk) (€30.000);
 • Stichting Samenleving & Kunst voor twee edities van Stap op de rode loper in Amsterdam en Groningen (literatuureducatie voor de bovenbouw van het vmbo) (€30.000);
 • School der Poëzie voor ondersteuning in de kosten van het vernieuwde educatietraject rond de uitreiking van de Grote Poëzieprijs (opvolger van de VSB-poëzieprijs), het geven van een schrijfopdracht rond de plaats van deze prijs in het letterenveld en samenkomsten in Nederland gericht op een langjarige toekomst (€12.500);
 • Square Web voor de maandelijkse talkshow Onder de vulkaan over literatuur, wetenschap en kunst in Groningen (€7.500);
 • Wintertuin voor het tweede jaar van het Europese CELA-project (Connecting Emerging Literary Artists). Bijdrage voor de Nederlandse deelname aan de festivaltour (€20.714);
 • Writers Unlimited voor het project Ontwikkeling Nieuw Publiek bij de festivaleditie 2019 (outreachprogramma, Spot on Young Poets, nieuwe publieksgroepen in Den Haag) (€22.500).

Literaire manifestaties en activiteiten

De regeling literaire manifestaties en activiteiten is bedoeld om instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het literaire klimaat in Nederland bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Dit gebeurt in de vorm van subsidie voor enerzijds incidentele projecten van literaire instellingen die op een aansprekende manier literaire (educatieve) activiteiten organiseren en anderzijds in de vorm van tweejarige subsidie voor literaire (educatieve) instellingen van bewezen kwaliteit en bovenregionale uitstraling om hen in staat te stellen zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Voor aanvragen voor een incidentele projectsubsidie voor literaire manifestaties en literaire (educatieve) activiteiten zijn er jaarlijks twee rondes. De deadline voor de volgende aanvraagmogelijkheid is 15 december 2018.

Links