nieuws

Oude en nieuwe collega’s

5 november 2018

‘Verandering is de enige constante’, aldus sprak Heraclitus zo’n 2500 jaar geleden al. Zo ook in het personeelsbestand van het Letterenfonds, dat de afgelopen maanden een aantal nieuwe collega’s verwelkomde, en tegelijkertijd afscheid nam van enkele andere collega’s.

Eind juni is Peter Bergsma na 21 jaar met pensioen gegaan als directeur van het Vertalershuis Amsterdam. Met grote vrijheid en verantwoordelijkheid stippelde hij de koers uit van het destijds nieuwe, uitgebreide Vertalershuis, die hem in staat stelde zijn kennis en ervaring te delen met vertaalcollega’s. Mede dankzij Peter heeft het Vertalershuis de afgelopen twee decennia een sleutelrol verworven in de Nederlandse vertaalwereld. Met veel vertrouwen heeft hij het stokje doorgegeven aan zijn opvolger Marije de Bie, die sinds 1 september coördinator van het Vertalershuis is. Marije werkte eerder als acquirerend redacteur vertaalde fictie bij uitgeverij De Bezige Bij, als bureauredacteur bij Nijgh & Van Ditmar, en als docent klassieke talen op middelbare scholen. Ze studeerde Grieks en Latijn aan de UvA en volgde een master in Publishing in Oxford.

Sinds augustus versterkt Laurie Hasselt het communicatieteam van het Letterenfonds. Als junior communicatie houdt ze zich primair bezig met het actualiseren van de tweetalige website en social media. Ze studeerde Nederlands (BA) in Utrecht en rondt naast haar werk de onderzoeksmaster Nederlandse Literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht af. Hiervoor werkte ze als communicatiemedewerker aan de UU, was ze chef eindredactie bij literair-wetenschappelijk tijdschrift Vooys en liep ze stage bij de KB.

Eind augustus heeft Yasmina Werlich na anderhalf jaar afscheid genomen van het Letterenfonds. Ze is overgestapt naar Passionate Bulkboek, waar ze als projectmedewerker verantwoordelijk is voor De Inktaap en de Jonge Jury. Raoul Markaban volgt haar op als beleidsassistent bij de afdeling binnenland. Sinds september ondersteunt hij bij de uitvoering van onder meer de regeling Projectsubsidies voor publicaties. Eerder liep hij al een half jaar stage bij het Letterenfonds. Hij studeerde Literature Today (MA) en Literatuurwetenschap (BA) aan de Universiteit Utrecht.

Jaja Holisova heeft bijna vijftien jaar bij het Letterenfonds gewerkt, en is nu met pensioen. Ze begon bij het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds als assistent van Maarten Valken, destijds de non-fictiespecialist. Na de fusie met het Fonds voor Letteren in 2010 werd Jaja beleidsassistent voor de afdeling Buitenland. De afgelopen jaren heeft zij de subsidieaanvragen van buitenlandse uitgevers voor vertalingen van Nederlandse literatuur onder haar hoede gehad. Ze wordt opgevolgd door Jane Dinmohamed, die per 1 oktober is gestart. Jane studeerde communicatiewetenschap (UvA) en was daarna een tijd werkzaam als administratief medewerker en secretaresse. Ze rolde daarna per toeval in de sociale sector, waar ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidde en diverse taalprojecten heeft opgezet en gecoördineerd. Naast haar werk richt ze zich op haar grote passie fotografie, sinds kort volgt ze daarvoor ook een opleiding aan de fotovakschool in Amsterdam.

Jaja (l) en Jane (r)

Tot slot zullen twee oud-stagiairs het Letterenfonds tijdelijk parttime ondersteunen: Hilde Kugel, inmiddels afgestudeerd aan de Master Literair Vertalen (UU), keert de komende weken terug bij het Schwob-project, ter voorbereiding van de winteractie. Eva Prakken, afgestudeerd op Creative Writing aan ArtEz Arnhem, zal de afdeling buitenland tot begin 2019 ondersteunen.