nieuws

2018

Literair grensverkeer

1 november 2018

De eerste aanvraagmogelijkheid voor de nieuwe regeling Literair grensverkeer leverde 19 aanvragen op, voor een bedrag van in totaal 182.980 euro. Het beschikbare budget voor 2018 was 65.000 euro. Alle aanvragen zijn voorgelegd aan een Vlaams-Nederlandse adviescommissie. Acht aanvragen konden worden gehonoreerd.

Aan deze organisaties is een subsidie toegekend voor de volgende projecten:

  • Dramaastricht voor de Conferentie van Maastricht in Maastricht: € 3.350
  • School der Poëzie voor educatie en optredens bij de Grote Poëzieprijs in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Gent: € 5.000
  • Jeugd en Poëzie voor De Taaltoeristen: € 8.000
  • Poëziecentrum & CPNB voor de Poëzieweek 2019 in Vlaanderen en Nederland: €12.500
  • De Dagen voor De Lage Landen Lezen Samen in Antwerpen, Amsterdam, Brussel: € 12.500
  • Perdu voor Hans Groenewegenlezing en Essayprijs in Amsterdam en Gent: € 6.000
  • Boek.be voor Boekenweek over de grens in Vlaanderen en Nederland: € 10.000
  • Explore the North voor BCC – een artistieke blind date in Groningen: € 7.000

Met de subsidieregeling voor literair grensverkeer willen het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven ondersteunen die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de projecten/initiatieven het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten doorheen het taalgebied en/of de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren functioneert als penvoerder voor de regeling Literair grensverkeer. Ieder jaar is er één aanvraagronde. De deadline voor de volgende aanvraagmogelijkheid wordt nog bepaald maar valt waarschijnlijk begin juni 2019.

Links