nieuws

KVB Boekwerk: Monitor Makers 2017

Minder makers maken meer boeken

24 oktober 2018

“Hoeveel auteurs en vertalers telt Nederland? En, hoeveel titels brengen zij jaarlijks op de markt?” KVB Boekwerk zoomt in de nieuwe monitor met cijfers en ontwikkelingen uit het boekenvak in 2017 in op auteurs en vertalers van Nederlandstalige boeken.

Een van de belangrijkste trends is dat het aantal actieve auteurs en vertalers – makers die minimaal één titel produceerden de afgelopen vijf jaar – met zo’n 10% is gedaald sinds 2013. Met name het aantal auteurs en vertalers van non-fictietitels en kinderboeken is gedaald; in het fictiegenre is het aantal actieve auteurs nagenoeg gelijk gebleven. De jaarproductie van fictietitels is wel gestegen, terwijl de afzetmarkt van fictietitels gekrompen is van 42% naar 39%. Ook de jaarproductie van non-fictie- en kinderboeken is ondanks de dalende hoeveelheid makers gestegen met ca. 4%.

In totaal kent Nederland 19.200 actieve acteurs en 2.900 actieve vertalers. De vertalers houden zich voornamelijk bezig met het vertalen van fictieboeken. Gezamenlijk produceerden de vertalers 4.100 naar het Nederlands vertaalde boeken in 2017, waarvan 1.900 een fictietitel betreft. Van de actieve auteurs richt ongeveer de helft – 9.800 auteurs – zich op het schrijven van informatieve non-fictie, gevolgd door 4.700 auteurs die fictieboeken schrijven.

Literair-culturele boekenmarkt

De monitor schetst naast een overzicht van trends in de algemene boekenmarkt ook de belangrijkste ontwikkelingen in het literair-culturele segment van de boekenmarkt. Tot dit segment behoren literatuur (inclusief poëzie), kinderboeken en overige cultureel waardevolle non-fictietitels. Over het algemeen zijn de ontwikkelingen in deze sector ongeveer gelijk aan de trends in de algemene boekenmarkt: het aantal auteurs en vertalers is met ca. 10% gedaald, terwijl er wel 6% meer werk is geproduceerd. Binnen het genre fictie zijn er meer auteurs bijgekomen, voor jeugdliteratuur en non-fictie zijn er juist minder makers. Het literair-culturele segment is met een omzet-, afzet- en titelaandeel van rond de 60% nog altijd een belangrijke categorie in de boekenmarkt.

Webinar 10 jaar consumentenonderzoek

Op donderdag 22 november wordt om 12 uur een live webinar georganiseerd waarin de resultaten van tien jaar consumentenonderzoek op het gebied van kopen, lezen en lenen van boeken worden besproken met experts uit het veld. Kunnen we op basis van die resultaten een toekomstvoorspelling doen? De inschrijving is nu geopend.

KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. KVB Boekwerk maakt de waarde van het boek inzichtelijk en stimuleert innovatie.

Links