agenda

Swallows and Floating Horses

4 oktober 2018

Bij de Britse uitgeverij Francis Boutle Publishers verschijnt deze maand een bijna 400 pagina’s tellende, tweetalige bloemlezing van Friese literatuur in Engelse vertaling. Het is daarmee de eerste anthologie wereldwijd die een overzicht biedt van Fries proza en poëzie door de eeuwen heen. Swallows and Floating Horses wordt donderdag 4 oktober gepresenteerd in Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden.

Samenstellers Ernst Bruinsma, Alpita de Jong en André Looijenga selecteerden voor de uitgave zo’n 150 teksten van ruim 120 auteurs die bij elkaar een beeld geven van de geschiedenis van Friesland en de Friese taal. De titel, Swallows and Floating Horses is ontleend aan een gedicht van Tsjêbbe Hettinga.

De bloemlezing kwam tot stand op initiatief van het Letterenfonds en met steun van de Provincie Fryslân. De vertalingen werden verzorgd door vijf gerenommeerde vertalers Engels: Susan Massotty, David Colmer, David McKay, Paul Vincent en Michele Hutchison. De vertalers volgden, met ondersteuning van het Letterenfonds, in 2016 en 2017 intensieve vertaalworkshops Fries. De Fries-Nederlandse vertalers Jantsje Post en Jetske Bilker stonden de vijf met tussenvertalingen terzijde.

Eerste historisch overzicht Friese literatuur

Eerdere bloemlezingen van Friese literatuur in vertaling beperkten zich doorgaans tot hedendaagse poëzie en/of verhalen. Swallows and Floating Horses biedt als eerste een breed historisch overzicht van de Friese literatuur voor zowel Fries- als Engelstalige lezers. De samenstellers selecteerden proza en poëzie uit alle historische periodes en alle delen van Noord-Europa waar het Fries werd gesproken en geschreven. Het boek verschijnt als het negende deel in de reeks Lesser Used Languages of Europe van Francis Boutle Publishers, waarin eerder bijvoorbeeld bloemlezingen uit en in het Welsh, Bretons, Maltees en Occitaans verschenen.

Boekpresentatie

Bij de presentatie op donderdag 4 oktober om 17.30 in Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden – Culturele Hoofdstad van Europa – gaat Reinier Salverda, oud-directeur van de Fryske Akademy, in gesprek met de samenstellers, de vertalers en de uitgever van Swallows and Floating Horses. Publiek is van harte welkom; reserveren is gewenst via info@boekhandelvandervelde.nl