nieuws

Nelleke Noordervliet wint Constantijn Huygens-prijs

21 september 2018

In radioprogramma Kunststof werd op donderdagavond 20 september bekendgemaakt dat de Constantijn Huygens-prijs 2018 is toegekend aan Nelleke Noordervliet (72) voor haar gehele oeuvre.

De Constantijn Huygens-prijs, ter waarde van € 12.000, geldt als de belangrijkste prijs voor een literair oeuvre na de P.C. Hooft-prijs en de Prijs der Nederlandse Letteren. Ondanks meerdere succesvolle romans en haar vooraanstaande positie in het schrijverslandschap is het pas de tweede literaire prijs die Noordervliet ontvangt, na de Multatuliprijs die ze in 1994 won voor haar roman De naam van de vader.

Ze gebruikt haar aanzienlijke stilistische en vertelkwaliteiten om in literatuur iets wezenlijks te zeggen over de wereld.

- het jurycommentaar

De jury bestond uit Erica van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuin, Sarah Vankersschaever, Aad Meinderts (voorzitter), Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit en Carl De Strycker. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Schrijversfeest, de afsluiting van literatuurfestival Winternachten in Den Haag op 20 januari 2019.

In de eerste jaren van haar schrijverscarrière ontving Noordervliet beurzen van het Fonds voor de Letteren, een van de voorgangers van het Nederlands Letterenfonds. Daarnaast zette ze zich in als bestuurder van het toenmalige Fonds voor de Letteren (FvdL). In 1992 trad ze toe tot het Dagelijks Bestuur, vier jaar later werd ze door toenmalig staatssecretaris Aad Nuis benoemd tot voorzitter. In die hoedanigheid leidde ze het FvdL in 1996-1997 bij de overgang naar een nieuwe advies- en bestuursstructuur.
In een interview in Het Schrijvershuis, in april 1997, zei ze: “Wat ik belangrijk vind, is dat de pluriformiteit in de Nederlandse literatuur gehandhaafd blijft, dat ook de stemmen die niet meteen in grote stapels op de bestsellertafels van de boekhandel liggen, gehoord kunnen worden. Ik wil dat goede schrijvers en vertalers in staat blijven hun mooie boeken te maken, ondanks het feit dat hun uitgevers moeten denken aan de verkoopcijfers. En die uitgever wil ook weleens iets uitgeven dat niet zo goed loopt — dat moet blijven kunnen, daar draagt het Fonds toe bij. Van de boeken die weinig aandacht hebben gekregen kan het Fonds zeggen: dat is tóch een goed boek. Dat is toch een mooie taak?”

Werk van Noordervliet is in het Duits, Grieks en Oekraiens vertaald.

Links: