nieuws

nieuwe voorzitter Nederlands Letterenfonds

Roos Vermeij

4 september 2018

De minister van OCW heeft Roos Vermeij met ingang van september 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Letterenfonds. Zij volgt Jan Hoekema op wiens zittingstermijn eerder dit jaar eindigde.

Met Roos Vermeij krijgt het Letterenfonds een dynamische en veelzijdige voorzitter met veel ervaring in bestuurlijke functies, een uitgebreid politiek netwerk en grote betrokkenheid bij de cultuursector en de missie van het Nederlands Letterenfonds.

Roos Vermeij: “Literatuur en poëzie spelen een belangrijke rol in mijn leven; lezen brengt plezier, stof tot nadenken en vaak relativering. Dat ik met de Raad van Toezicht een bijdrage mag leveren aan het belangrijke werk van het Nederlands Letterenfonds, vind ik eervol.”

fotoportret

Roos Vermeij (1968) is uitvoerend bestuurder bij PME, het Pensioenfonds van Metalektro, de grote bedrijven in de technische industrie. Van 2006 tot 2017 was ze als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA onder meer woordvoerder arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioenen. Eerder was ze manager bij Translink en adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat. Vermeij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze is lid van de raad van toezicht van muziektheater Orkater en stichting Opzij. Eerder vervulde ze onder meer bestuursfuncties bij toneelgezelschap Mugmetdegoudentand en stichting Agora Europa.