nieuws

Nieuwe leden Raad van advies

29 april 2013

Mischa Andriessen, Sjoerd van Faassen en Eva Gerrits zijn onlangs benoemd in de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds. Tegelijkertijd zijn de termijnen van Nicolette Hoekmeijer, Berthold van Maris en Daan Stoffelsen verlengd.

Cultuurhistoricus Sjoerd van Faassen (1949) en freelance tekstschrijver en redacteur Eva Gerrits (1974) zullen hun deskundigheid inzetten in de adviescommissie Literaire Uitgaven resp. Literaire Festivals. Dichter Mischa Andriessen (1970) neemt plaats in de zogenoemde ‘Satrtersronde’ van de regeling Projectsubsidies voor publicaties van schrijvers van literair werk.

Leden van de Raad van advies worden in principe voor twee jaar aangesteld, de termijn kan eenmaal worden verlengd. Een overzicht van alle leden van de Raad van advies vindt u onder Over het fonds.