nieuws

Vlaamse bekroning voor Ester Naomi Perquin

14 juni 2018

De Herman de Coninckprijs voor Poëzie 2018 is uitgereikt aan Ester Naomi Perquin voor haar bundel Meervoudig afwezig. De Vlaamse bekroning werd vrijdagavond 8 juni door juryvoorzitter Jeroen Dera in Antwerpen aan de huidige Nederlandse Dichter des Vaderlands overhandigd. Aan de prijs is een bedrag van € 7.500 verbonden.

De jury noemde Meervoudig afwezig een bundel waarin “intelligente analyses en toegankelijkheid moeiteloos samengaan - een verdienste van jewelste. Er zijn weinig dichters die erin slagen hun uiteenlopende lezers te raken én aan het denken te zetten. Maar iemand die dat kan, is Ester Naomi Perquin.” De bundel kwam met een beurs van het Letterenfonds tot stand.

Ester Naomi Perquin (1980) oogstte in 2007 meteen succes met haar debuutbundel Servetten halfstok, waarmee ze de Vlaamse debuutprijs Het Liegend Konijn won en genomineerd werd voor de C. Buddingh’-prijs. In 2009 verscheen haar tweede bundel, Namens de ander, waarvoor ze de J.C. Bloemprijs en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs ontving. Daarnaast werd haar gehele oeuvre bekroond met de Anna Blamanprijs. De bundel Celinspecties uit 2012 leverde haar de VSB Poëzieprijs.

Eerder werkte Perquin als stadsdichter van Rotterdam en als redacteur van het literair tijdschrift Tirade, ze stelde de Poëziekalender van Uitgeverij Van Oorschot samen en is redacteur en mede-presentator van De Nacht van de Poëzie. Ze schreef columns voor De Groene Amsterdammer en NRC en is de vrijdagpresentator van het VPRO-programma Nooit meer slapen op Radio 1.

Een selectie van de gedichten van Ester Naomi Perquin, waaronder gedichten uit de bundel Meervoudig afwezig, verschenen in Duitse vertaling van Stefan Wieczorek en in Engelse vertaling van David Colmer. Een overzicht van Perquins werk in vertaling is te vinden in de Vertalingen database.