nieuws

Open oproep

Van Eyck Academie

30 maart 2018

Het Letterenfonds biedt (jonge) schrijvers de mogelijkheid minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Dit in het kader van Wanderlust, het internationale talentontwikkelingsprogramma van het fonds. Voorstellen voor een residentieperiode in het najaar van 2018 of het voorjaar van 2019 kunnen tot dinsdag 1 mei a.s. worden ingediend.

De Van Eyck is een multidisciplinair instituut dat experiment, onderzoek, studie, productie en uitwisseling stimuleert. Veelbelovende (internationale) kunstenaars, ontwerpers, curatoren, (landschaps)architecten, schrijvers en denkers, krijgen binnen de Jan van Eyck Academie de ruimte en de tijd om hun talenten te ontwikkelen, ongeweten perspectieven te ontdekken en diepere lagen in zichzelf te exploreren.

Voor wie

Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan jonge talentvolle auteurs, bijvoorbeeld schrijvers die aan hun tweede of derde boek werken, voor wie het verblijf aan de Van Eyck een bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen tot 1 mei 2018 een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Het voorstel moet passen bij de werk- en onderzoeksomgeving die de Van Eyck Academie biedt. Ook dient het verblijf aan de Van Eyck een duidelijke meerwaarde te hebben boven verblijf op een andere plek of residentie.
Het voorstel bevat verder een voorkeursperiode voor het verblijf en een kort cv. Het verblijf start bij voorkeur op 1 september 2018 of 1 mei 2019.

De residentie

De Jan van Eyck Academie biedt een schrijfstudio in de academie en een appartement voor het verblijf. De schrijver wordt geacht minimaal twee aansluitende maanden aan de Van Eyck te werken; aanvragers dienen dus voldoende tijd te kunnen vrijmaken. De schrijver maakt nadrukkelijk deel uit van het programma van de Van Eyck. De wisselwerking met (internationale) kunstenaars in andere disciplines maakt het verblijf interessant. Een presentatie aan de andere kunstenaars maakt vast onderdeel uit van het verblijf, net als een publieke bijeenkomst.

De residentie wordt geheel gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds.

Selectie

Een adviescommissie van het Letterenfonds selecteert samen met de Jan van Eyck Academie de kandidaten, waarbij wordt gelet op de kwaliteit van het werk, de kwaliteit van het voorstel en de relevantie van het verblijf voor de artistieke ontwikkeling. De prioriteit ligt bij auteurs die nog vrij aan het begin van hun schrijverscarrière staan. Een gesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voorstellen kunnen tot dinsdag 1 mei 2018 worden ingediend bij het Letterenfonds, ter attentie van Pieter Jan van der Veen.

Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020 - 520 73 00 of per mail.

Eerdere residenten

Sinds 2014 verbleven achtereenvolgens Niña Weijers, Maartje Wortel, Wytske Versteeg, Rosan Hollak, Bregje Hofstede, Joost de Vries, Roos van Rijswijk, Basje Boer en Maarten van der Graaff aan de Van Eyck.

Links

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl