nieuws

Wanderlust-programma

Open oproep: bemiddelaars in de literatuur

23 maart 2018

Literaire programmamakers en redacteuren (van tijdschriften of websites) – de bemiddelaars in de literatuur – kunnen bij buitenlandse literaire festivals of organisaties kennis opdoen, hun netwerk uitbreiden en zich professioneel verdiepen. Bijvoorbeeld op het gebied van programmering, de verbinding met het publiek, of coproducties met andere (kunst)disciplines. Binnen Wanderlust, het programma voor internationale talentontwikkeling, kan het Nederlands Letterenfonds jaarlijks meerdere onderzoeksplannen honoreren. Voorstellen kunnen tot dinsdag 1 mei worden ingediend.

Ingangseisen deelname

  • De programmeur/redacteur is in ieder geval al twee jaar professioneel actief en maximaal tien jaar
  • De programmeur/redacteur werkt(e) bij een Nederlands literair of cultureel tijdschrift of festival
  • Het betreffende tijdschrift of festival bestaat minimaal twee jaar en is van landelijk belang.

Het is ook mogelijk een duo-aanvraag te doen, waarbij een meer ervaren programmeur of redacteur als begeleider optreedt van een jonge programmeur/redacteur. Bijdrage van het traject aan de talentontwikkeling staat daarbij voorop.

Het is verstandig om voor het indienen contact op te nemen met de coördinator van het Wanderlust-programma, Pieter Jan van der Veen, om het plan te bespreken en eventuele vragen te stellen.

Budget

Het maximale bedrag per voorstel is €10.000. Jaarlijks kunnen ten minste twee voorstellen worden geselecteerd.

plaatje Joost Grootens

Aanmelden

Aanmelden kan op twee manieren: zelf of op voordracht van een organisatie. Naast een cv en korte motivatie voor deelname, verwachten we een helder en inspirerend (reis)plan dat:

  • weergeeft dat het bezoek professioneel relevant is, bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de programmeur/redacteur en/of een bijdrage kan leveren aan nieuwe (artistiek of anderszins) inzichten en leidt tot een concreet resultaat dat ook zichtbaar is voor het publiek (publicatie, programmaonderdeel op eigen festival/manifestatie e.d.);
  • meer behelst dan een bezoek aan een buitenlandse manifestatie/festival, of aan de redactie van een buitenlands literair magazine;
  • een zekere looptijd kent, waarbij het onderzoek en opdoen van nieuwe inzichten centraal staat;
  • aansluiting zoekt met een professionele en toonaangevend buitenlandse partij;
  • geen direct deel uitmaakt van al bestaande (reguliere) activiteiten van de manifestatie of van het tijdschrift;
  • helder inzicht geeft in de kosten van het plan.

Het voorstel zou ook een uitwisseling tussen festivals kunnen zijn, waarbij een buitenlandse programmeur ook een tijdje in Nederland verblijft en mede vormgeeft aan een literair programma,samen met de Nederlandse programmeur/redacteur. Ook hier geldt dat het plan bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Nederlandse programmeur/redacteur.

Selectie

De voorstellen worden voorgelegd aan een adviescommissie. Het aantal voorstellen dat in aanmerking kan komen is beperkt. Er wordt in eerste instantie geselecteerd op de kwaliteiten van de beoogde deelnemer, alsmede de kwaliteit en relevantie van het plan in perspectief van de internationale ontwikkeling van de programmeur/redacteur. De commissie selecteert de meest interessante voorstellen en vraagt zo nodig om verdere uitwerking van de geselecteerde voorstellen.

Deadline

Voorstellen kunnen voor dinsdag 1 mei 2018 worden ingediend bij pj.vander.veen@letterenfonds.nl, met een cc aan: post@letterenfonds.nl, o.v.v. ‘Wanderlust bemiddelaars’.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de coördinator van het programma, Pieter Jan van der Veen, tel 020 - 520 73 38.

Links:

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl