nieuws

Gebruikersonderzoek

6 maart 2018

Het Nederlands Letterenfonds laat een onafhankelijk bureau eens in de vier jaar onderzoeken wat de ‘gebruikers van het fonds’ – met name schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire festivals, tijdschriften en andere organisaties – vinden van het beleid, de communicatie en de dienstverlening. Velen van u zullen een uitnodiging voor dit onderzoek hebben ontvangen.

Het Letterenfonds hecht zeer aan uw mening en hoopt van harte dat u een kwartiertje tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. Onderzoeksbureau IVA Onderwijs zal alle reacties volledig anoniem verwerken. Met de uitkomsten van deze enquête hopen wij u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

De focus van dit onderzoek ligt - in overleg met de andere publieke cultuurfondsen - op de jaren 2016 en 2017. De enquête is daarom verstuurd aan een ieder die in deze jaren een aanvraag heeft ingediend bij het Letterenfonds, en uiteraard ook aan de literaire uitgeverijen in Nederland. Daarnaast is een Engelstalige enquête verstuurd aan buitenlandse uitgevers, en een vragenlijst aan de ‘goedgekeurde’ vertalers uit het Nederlands (in alle genres).

De vragen in de enquêtes zijn verdeeld over vijf clusters. Achtereenvolgens komen de informatievoorziening; de dienstverlening dwz de persoonlijke communicatie met medewerkers; de subsidieregelingen; de programma’s en activiteiten; en het beleid in algemene zin aan de orde.

Alle antwoorden op deze enquête worden volledig anoniem verwerkt door onafhankelijk onderzoeksbureau IVA Onderwijs. Zij waren ook verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij het gebruikersonderzoek vier jaar geleden.

De resultaten van het onderzoek worden zomer 2018 gepubliceerd op deze website.

Heeft u in 2016 of 2017 een aanvraag ingediend bij het Nederlands Letterenfonds maar nog geen uitnodiging voor het gebruikersonderzoek ontvangen? Mogelijk is de uitnodiging dan in de map Ongewenste mail terechtgekomen. Vriendelijk verzoek in uw mailbox deze map te controleren. De uitnodigingsmail is namens het Nederlands Letterenfonds verstuurd met als onderwerp ‘Uitnodiging Gebruikersonderzoek’.

De enquête kan tot en met dinsdag 20 maart worden beantwoord.

Links