nieuws

In memoriam

Menno Wigman (1966-2018)

2 februari 2018

‘Het liefst zou ik dichtregels schrijven die de indruk kunnen maken er eigenlijk altijd al geweest te zijn,’ schreef Menno Wigman (1966-2018) recent in een brief aan Arjan Peters van de Volkskrant. Wigman schreef een oeuvre dat met recht klassiek kan worden genoemd, niet alleen vanwege de stijl maar ook omdat hij een van de weinige hedendaagse dichters is die zinnen schreef die door vele lezers worden gekend en geciteerd.

Het gevoel dat uit Wigmans werk spreekt is grootstedelijk en illusieloos, zoals in het gedicht Grauzone:

‘En dwars / door alle eeuwen heen de onpeilbare verveling / van een dinsdag, het licht doet pijn, / de regen zeikt, er kruipen auto’s langs / en dat zal alles zijn.’

Hier wordt niets verdoezeld of verbloemd, het bestaan wordt met enkele rake observaties teruggebracht tot de kern. En zo is het in vrijwel elk gedicht: eerder hard dan sentimenteel, eerder onverbiddelijk dan verzuchtend.

Of het gaat om de inwisselbaarheid van liefdespartners (‘na een week of zeven staat er ’s nachts // een kring van schimmen rond ons bed te kijken / hoe traag, hoe teder en verbeten wij / hun diepste namen uit ons hoofd verdrijven’) of een zoon tegenover zijn vader (‘Hij stierf / zoals hij in zijn Opel reed: beheerst, / correct zijn ogen dapper op de weg’). Wigman beschrijft de grote thema’s van het leven, en treft met een zeldzame precisie van woordkeuze, heldere beelden en ritme de lezer recht in het hart.

Wigman ging vaak gebukt onder een zelfbewustzijn en al te groot relativeringsvermogen. Hij leefde voor de poëzie, maar beschreef die in zijn eerste bundel al als: ‘een ziekte die je met een handvol idioten deelt’. Wigman schreef als een van de weinigen van zijn generatie volmaakt vormvaste gedichten en schrapte tot alleen de kale essentie overbleef. Hij schreef over de wereld waarin hij leefde, hij vond troost in de schoonheid van de vorm. Hij gaf op unieke wijze uitdrukking aan het levensgevoel van zijn generatie.

Wigmans werk werd vanaf 2001 met werkbeurzen ondersteund. Zijn gedichten werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Pools. In 2014 werd hij geïnterviewd bij Letteren &cetera.

Victor Schiferli

Contact

Victor Schiferli

Beleidsmedewerker

v.schiferli@letterenfonds.nl