nieuws

2018/1

Incidentele literaire manifestaties

28 februari 2018

In de eerste ronde van 2018 zijn negentien subsidieaanvragen voor een incidentele literaire manifestatie ingediend voor een totaalbedrag van €293.920. Twaalf aanvragen daarvan zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van €188.500.

Toekenningen

 • Beter Schrijven voor Het Debutantenbal in Amsterdam (€10.000)
 • Bureau05 voor Literaturia tijdens het Noorderzonfestival in Groningen (€10.000)
 • Kleine Lettertjes voor het Mooie Kinderboekenfestival in Amsterdam (€10.000)
 • Passionate Bulkboek voor het literatuureducatieproject Er was Eens (vmbo, mbo en pabo); (€30.000)
 • Poëziepaleis voor het project poëzie-educatieproject Raadgedicht (€7.500)
 • Rotown Magic ), voor de reeks literaire avonden Boek&Meester in Rotterdam (€15.000)
 • Stichting Beeldverhaal voor de Stripdagen in Haarlem (€10.000)
 • Stichting Extra Extra voor het Extra Extra weekend in Rotterdam (€12.000)
 • Stichting Samenleving & Kunst voor de organisatie van Stap op de rode loper in Amsterdam en Eindhoven (literatuureducatie voor de bovenbouw van het vmbo) (€30.000)
 • De Tekstsmederij voor de publieke onderdelen van hun talentontwikkelingsprogramma gericht op toneelschrijvers 2018 (€14.000)
 • Watershed voor Lazy Listeners en Artist Talks in Eindhoven (€15.000)
 • Writers Unlimited voor specifieke programma’s gericht op educatie en publieksverbreding van het Writers Unlimited festival (€25.000)

Daarnaast zijn op grond van het Algemeen Reglement subsidies verleend aan PEN-Nederland (€24.500) en IBBY-Nederland (€12.400) voor hun jaarprogramma 2018. Deze bedragen komen ten laste van het manifestatiebudget.

Literaire manifestaties en activiteiten

De regeling Literaire manifestaties en activiteiten is bedoeld om instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het literaire klimaat in Nederland bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Dit gebeurt in de vorm van subsidie voor enerzijds incidentele projecten van literaire instellingen die op een aansprekende manier literaire (educatieve) activiteiten organiseren en anderzijds in de vorm van tweejarige subsidie voor literaire (educatieve) instellingen van bewezen kwaliteit en bovenregionale uitstraling om hen in staat te stellen zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Voor aanvragen voor een incidentele projectsubsidie voor literaire manifestaties en literaire (educatieve) activiteiten zijn er jaarlijks twee rondes. De deadline voor de volgende aanvraagmogelijkheid is 15 december 2018.

Links