nieuws

2017/2

Incidentele literaire manifestaties

18 december 2017

In de tweede ronde van 2017 zijn dertien aanvragen voor een incidentele literaire manifestatie ingediend, daarmee werd in totaal 214.650 euro aangevraagd. Zeven aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 129.150 euro. Vijf aanvragen zijn afgewezen.

Toekenningen zijn er voor (in alfabetische volgorde):

  • Borderkitchen voor Words on Fire, een literatuur-muziekfestival in Maastricht in samenwerking met Lumi√®re en de Muziekgieterij (30.000 euro)
  • Brainwash voor het Brainwashfestival 2017 in Amsterdam (25.000 euro)
  • Stichting Het Fantastische Boek voor de Dag van het Fantastische Boek 2018 in Amsterdam in samenwerking met de SLAA (15.000 euro)
  • North Sea Poetry voor het Nort Sea Poetry-festival 2018 in Castricum (7.500 euro)
  • Po√ęziepaleis voor het project Kinderdichter in diverse gemeenten in Noord Nederland (10.000 euro)
  • Stichting Samenleving & Kunst voor de organisatie van Stap op de rode loper (VMBO bovenbouw) in Groningen (12.500 euro)
  • Storyline voor de manifestatie Speak! Activism in Storytelling in 2018 in Maastricht (12.750 euro)
  • Woordnacht voor de literatuurmanifestatie Woordnacht 2018 in Rotterdam (16.400 euro)

Literaire manifestaties en activiteiten

De regeling Literaire manifestaties en activiteiten is bedoeld om instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het literaire klimaat in Nederland bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Dit gebeurt in de vorm van subsidie voor enerzijds incidentele projecten van literaire instellingen die op een aansprekende manier literaire (educatieve) activiteiten organiseren en anderzijds in de vorm van tweejarige subsidie voor literaire (educatieve) instellingen van bewezen kwaliteit en bovenregionale uitstraling om hen in staat te stellen zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Voor aanvragen voor een tweejarige subsidie ter ontwikkeling en verdere professionalisering van literaire (educatieve) instellingen is er najaar 2018 weer een aanvraagronde voor de jaren 2019 en 2020. Voor aanvragen voor een incidentele projectsubsidie voor literaire manifestaties en literaire (educatieve) activiteiten zijn er jaarlijks twee rondes. De deadline voor de volgende aanvraagmogelijkheid is 2 juli 2018.

Links