nieuws

Biografieregeling 2017

8 december 2017

Dit voorjaar werd de biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds op punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de stimuleringsbeurzen zijn komen te vervallen en dat de aanvragen voor biografieën over een letterkundig onderwerp prioriteit krijgen boven die voor biografieën van kunstenaars uit andere disciplines.

Er werden dit jaar in het kader van deze regeling 21 aanvragen (vgl. in 2016: 15 aanvragen) ingediend voor biografieprojecten. Vier ervan betroffen aanvragen voor biografieën met een niet-letterkundige onderwerp. De aanvragen werden na indiening beoordeeld op de formele eisen die de biografieregeling en het algemeen reglement van het Fonds stelt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de vraag of er een Modelcontract voor oorspronkelijk literair werk wordt gebruikt, of de uitgever aan de eis van een minimale oplage voldoet en of de aanvrager nog lopende projecten heeft bij een andere subsidieregeling van het fonds, de regeling projectsubsidies voor publicaties.

Drie aanvragen werden op formele gronden afgewezen, de overige 18 werden in behandeling genomen en konden worden voorgelegd aan de adviescommissie biografie, bestaande uit Maarten Dessing, Marijke Meijer Drees, Koen Hilberdink en Monica Soeting. Maarten Dessing, Marijke Meijer Drees en Monica Soeting zijn lid van de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds, Koen Hilberdink werd gezien het hoge aantal aanvragen gevraagd als toegevoegd adviseur in de commissie zitting te nemen.

De commissie adviseerde positief over zeven van de 18 projecten; het bestuur nam deze adviezen over, waarbij de overige 11 projecten conform het advies van de adviescommissie werden afgewezen. De door het bestuur toegekende beurzen variëren van € 10.500 tot € 40.000 voor een totaalbedrag van € 195.000.

Toekenningen zijn er voor de volgende projecten:

Maximale beurzen voor:

  • Sander Bax voor het schrijven van een biografie van Bernlef (te verschijnen in 2022 bij uitgeverij Querido)
  • Bart Slijper voor het schrijven van een biografie van Martinus Nijhoff (Prometheus; 2022)
  • René van Stipriaan voor het schrijven van een biografie van G.A. Bredero (Querido; najaar 2018);

Kleinere beurzen (variërend van € 10.500 tot € 29.100) voor:

  • Rob Groenewegen voor het schrijven van een biografie van Victor van Vriesland (Atlas Contact; 2019; vervolgsubsidie)
  • Nico Keuning voor een biografie van Willem Brakman (Querido; eind 2019)
  • Floris Meens voor een biografie van Maurits Wagenvoort (Vantilt, najaar 2019)
  • Annemiek Recourt voor een biografie van J.Greshoff (Van Oorschot; najaar 2018).

Meer informatie over de biografieregeling is op deze website te vinden onder Subsidies.

Greetje Heemskerk

Contact

Greetje Heemskerk

Afdelingshoofd

g.heemskerk@letterenfonds.nl