nieuws

KVB Boekwerk

Monitor boekenvak

5 december 2017

“Hoeveel auteurs en vertalers telt Nederland? En, hoeveel titels brengen zij jaarlijks op de markt?” KVB Boekwerk zoomt in de nieuwe monitor met cijfers en ontwikkelingen uit het boekenvak in op makers en op uitgevers – hoe ontwikkelt zich bijvoorbeeld de concurrentieverhouding tussen uitgeverijen, en welke impact hebben bestsellers?

Makers algemene boeken voor het eerst in beeld

Hoeveel auteurs en vertalers telt Nederland? En, hoeveel titels brengen zij jaarlijks op de markt? KVB Boekwerk brengt dat nu met meer nauwkeurigheid in beeld, omdat er – voor het eerst – een filtering op algemene boeken kon worden gemaakt. De Nederlandse algemene boekenmarkt betreft het totaal aan titels minus de school- en wetenschappelijke boeken. De totale markt in 2016 – inclusief school- en wetenschappelijke boeken – telde in 27.651 actieve auteurs. In 2015 waren dat er 1.180 meer. Het aantal actieve auteurs van algemene boeken bedraagt 13.570. Dit aantal is de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd. De daling in de totale markt komt dus vooral op het conto van auteurs van school- en wetenschappelijk werk.

Ruim 2.550 actieve vertalers vertaalden in 2016 een of meer algemene boeken in het Nederlands. Inclusief de vertalers van school- en wetenschappelijke boeken zijn het er 3.220. Ten opzichte van 2012 daalde het aantal actieve vertalers van algemene boeken in 2016 met ruim 300. Deze daling is minder groot dan voor de totale boekenmarkt.

De totale jaarproductie in 2016 was 13.450 nieuwe titels, inclusief school- en wetenschappelijke boeken. Dit is het laagste aantal in vijf jaar en ongeveer 500 titels minder dan in 2015. In de Algemene boekenmarkt is het aantal veel stabieler, rond de 8.000. Daarvan is zes op de tien oorspronkelijk in het Nederlands geschreven.

Grotere uitgeverijen pakken marktaandeel in e-books

In de ‘Monitor Uitgevers’ 2017 brengt KVB Boekwerk in beeld hoe de concurrentieverhouding tussen uitgeverijen zich ontwikkelt, wat hun portfolio is en welke impact bestsellers hebben. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste uitgeverijen de meeste digitale boeken op de markt brengen. Het aandeel e-books in 2016 is bij de vijf grootste uitgeverijen ruim 8%, en bij de 7 daaronder, ruim 9%. Bij de uitgeverijen daaronder is dat minder dan 4%. Vooral in het topsegment groeit het aandeel e-books.

Van de bijna 4.000 uitgeverijen die Nederland rijk is, zijn er 39 verantwoordelijk voor 75% van de totale marktomzet.

Naast de ‘Monitor Uitgevers’ en ‘Monitor Makers’ publiceert KVB Boekwerk jaarlijks ook de ‘Monitor Boekverkopers’. Voor de actuele cijfers over verkooppunten (de logistieke stroom naar fysieke winkels en webwinkels) maakt KVB Boekwerk gebruik van de distributiegegevens van het CB. Deze gegevens komen pas later beschikbaar. KVB Boekwerk verwacht de Monitor Boekverkopers begin 2018 te publiceren; [hier]((https://www.kvbboekwerk.nl/monitor/boekverkopers/monitor-2016) staat de Monitor Boekverkopers 2016.

Seminar

Op donderdag 18 januari 2018 organiseert KVB Boekwerk het jaarlijkse seminar. Dit keer is het thema de impact van veranderend media- en leesgedrag op het boekenvak. Het seminar vindt plaats in NEMO (Amsterdam) en duurt van 14:00 – 17:00 uur. Aansluitend vindt de CPNB-nieuwjaarsborrel plaats. Het programma wordt in aanloop naar het seminar bekend gemaakt. Klik op deze link voor uw aanmelding of kijk hier voor meer info.

KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. KVB Boekwerk maakt de waarde van het boek inzichtelijk en stimuleert innovatie.

Links