nieuws

Eeltsje Hettinga benoemd

Dichter van Fryslân

1 december 2017

Eeltsje Hettinga (1955) is benoemd tot de eerste Dichter van Fryslân. Het gaat om een aanstelling voor twee jaar. De Provinsje Fryslân nam het initiatief tot de instelling van een Dichter van Fryslân, een jury boog zich over de selectie. Als Dichter van Fryslân zal Hettinga per jaar zes tot tien gedichten schrijven, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie, en zich daarnaast inzetten als poëtisch ambassadeur.

De jury – die bestond uit Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert – is enthousiast over de vernieuwende plannen die Hettinga als Dichter fan Fryslân wil uitvoeren. “Nei bûten ta, alle doarren iepen” oftewel: naar buiten, alle deuren open; dat is wat Hettinga voor ogen staat. Hij zal de dialoog aangaan met schrijvers en dichters uit andere culturen en taalgebieden. Poëzie wil hij koppelen aan andere kunstdisciplines.

foto benoeming Foto: Jacob van Essen

In het kader van de selectieprocedure moest ook een proeve worden afgelegd in de vorm van een gedicht. Het publiek koos uit deze gedichten een favoriet; die keuze telde in belangrijke mate mee in de benoeming van de Dichter van Fryslân. ´Under de steden´, het gedicht van Hettinga, was “rijk aan klank en vorm en inhoud zijn mooi in balans. Het beschrijft op een indringende elegische toon een existentieel gemis, de afwezigheid van een broer en een vader”, aldus de jury.

Daags na zijn aanstelling verzorgde Eeltsje Hettinga zijn eerste optreden als Dichter van Fryslân tijdens Explore the North in Leeuwarden.

Hettinga is schrijver, dichter en journalist. Hij publiceerde vijf poëziebundels. Zijn debuut Akten fan Winter (1998) werd bekroond met de driejaarlijkse Fedde Schurerprijs van de provincie Fryslân. Voor zijn poëzie kreeg hij vier keer de Rely Jorritsmaprijs. Zijn bundel Ikader werd genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs 2013. Samen met videokunstenaar Lotte Middendorp maakte Hettinga het poëzieproject Het Font dat in 2016 te zien was in Museum Belvédère en het Fries Museum.

David Colmer, gerenommeerd literair vertaler Engels en een van de nieuwe vertalers uit het Fries die vorig jaar op initiatief van het Letterenfonds zijn opgeleid, werkt regelmatig met Hettinga samen. Ook nu vertaalde hij ‘Under de steden’ als ‘Under the Cities’.

Het project ‘Dichter van Fryslân’ is een initiatief van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door Afûk.

Under de steden

Fannacht ferve in snijen alle klokken wyt.
Kaaien en fabriken, pleinen en skippen,
alles lei te sliepen.
Dêr’t ik omdangele, heal yn mysels ferrûn,
seach ik yn blau lantearneljocht
in heit, in broer en
it jachtsjen fan har skaden,
swart as de hynsters dy’t har ienris
troch liet en lichem draafden.
Ticht leine alle fivers en grêften
ûnder de winterhimel, in sark.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

By de sonoare klanken fan in lege saks
blafte in hûn in kâlde ûnrêst.
Fierderop kaam in skip fan syn kaaien los,
briek mei geweld
troch it kreakjende iis,
ferswevend ûnder nacht syn steden.
Ik seach de skaden fan in heit, in broer,
in ferdwinen yn in hielal, sûnder tekens.
Fan alle wei en wegen bin ik
de ferlitten stêd, mei wenten en winkels en
in gerjochtsgebou, sûnder finsters.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

Links