nieuws

Anne Frank Stichting eigenaar voormalig woonhuis Anne Frank

16 november 2017

De Anne Frank Stichting is de nieuwe eigenaar van de voormalige woning van Anne Frank aan het Merwedeplein. De bestemming blijft dezelfde: de woning biedt onderkomen aan buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land. De familie Frank woonde van december 1933 tot juli 1942 in het huis aan het Merwedeplein 37 II. Anne schreef hier voor het eerst in het dagboek dat ze voor haar dertiende verjaardag, op 12 juni 1942, kreeg. Drie weken later dook de familie Frank onder.

Merwedeplein vroeger

Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting: “We vinden het belangrijk dat het vroegere woonhuis van Anne Frank aan het Merwedeplein behouden blijft en goed beheerd wordt. Het huis is onverbrekelijk verbonden met het erfgoed waarvoor de Anne Frank Stichting verantwoordelijk is, de onderduikplek aan de Prinsengracht en de originele geschriften van Anne Frank.”

Onderkomen buitenlandse schrijvers

De woning wordt sinds 2005 verhuurd aan het Nederlands Letterenfonds en dient als onderkomen voor buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land. Ronald Leopold: “We vinden dit een passende bestemming voor het vroegere woonhuis van Anne Frank en willen deze bestemming behouden. Het is een plek waar vrijheid, tolerantie en het vrije woord de ruimte krijgen. Daarnaast willen we kijken hoe we meer recht kunnen doen aan het algemeen historisch belang van de woning zonder de huidige bestemming, een onderkomen voor buitenlandse schrijvers, aan te tasten.”

Oorspronkelijke jaren-dertig-stijl

Woningcorporatie Ymere kocht de woning in 2004 en restaureerde het pand in de oorspronkelijke jaren-dertig-stijl, in samenwerking met de Anne Frank Stichting. Vorig jaar besloot Ymere het pand van de hand te doen. Eric van Kaam, lid directieraad Ymere: “Het beheer van de woning aan het Merwedeplein 37 II past niet meer binnen onze taakopdracht: het zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. De huidige inrichting, waarbij het interieur van de woning dezelfde uitstraling heeft als in de tijd dat Anne Frank er woonde, brengt extra onderhoudskosten met zich mee en vergt specialistische kennis en tijd. We willen dat het gedachtegoed van Anne Frank in stand wordt gehouden en hebben in de Anne Frank Stichting een uitstekende overnamepartner gevonden.”

Ook in de toekomst een veilige plek

Tiziano Perez, directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds: “Het is aan Ymere en de Anne Frank Stichting te danken dat de geschiedenis van Anne Frank in de woning zichtbaar en tastbaar kon blijven, en daarmee nieuwe generaties schrijvers kan blijven inspireren. Voor het Nederlands Letterenfonds was Ymere behalve verhuurder vooral ook een betrokken samenwerkingspartner. Voor de jarenlange samenwerking bij het programma Amsterdam Vluchtstad ben ik Ymere dan ook zeer erkentelijk. Het Letterenfonds is blij dat deze samenwerking met de Anne Frank Stichting kan worden voortgezet, en dat de woning ook in de toekomst een veilige plek voor vervolgde en gevluchte schrijvers en journalisten zal zijn.”

Links:

Merwedeplein nu

Het Letterenfonds is blij dat deze samenwerking met de Anne Frank Stichting kan worden voortgezet, en dat de woning ook in de toekomst een veilige plek voor vervolgde en gevluchte schrijvers en journalisten zal zijn.

Martine Bibo

Contact

Martine Bibo

Afdelingshoofd

m.bibo@letterenfonds.nl