nieuws

Eppie Dam ontvangt Gysbert Japicxpriis

28 september 2017

De Gysbert Japicxpriis 2017 gaat naar schrijver Eppie Dam voor zijn vijftiende dichtbundel Fallend ljocht. Voor deze oorspronkelijk Friestalige uitgave ontving de Friese Pers Boekerij een bijdrage van het Letterenfonds. Op zaterdag 14 oktober wordt de Gysbert Japicxpriis feestelijk uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward; belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

De Gysbert Japicxpriis is de belangrijkste literaire prijs voor oorspronkelijk Fries literair werk en wordt om de twee jaar toegekend door de Provinsje Fryslân: de ene keer voor proza, de andere keer voor poëzie. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000 en een oorkonde.

der siet al kop yn myn gedichten
doe’t de holle noch gjin punt wie
as wie ik harsenûnnoazel
en koe it broaze
fan tinken wol ha

“Aftakeling en verlies van cruciale functies bepalen de eerste afdeling van de bundel Fallend ljocht. In de tweede trekt de dichter de lijn door naar het afbrokkelen van oude godshuizen, en tegelijkertijd van het woord dat ooit betekenis had.” De vakjury, bestaande uit Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma, koos uit de oogst aan Friese poëzie uit de jaren 2013-2016 unaniem Dams bundel als winnaar.

Eppie Dam (1953) was eerder leraar in het basisonderwijs. Hij debuteerde in 1978 met de dichtbundel Mei de jierren en met de verhalenbundel Strie oerdwers. Sindsdien ontwikkelde hij zich tot een productief en veelzijdig schrijver en vertaler. Naast gedichten schrijft hij ook kinderboeken, literaire kritieken, verhalen, columns, en eigentijdse kerkelijke liederen en liturgieën.

Andere genomineerden waren Wilco Berga met Allinne en yn koar, Elske Kampen met Man en mem, Albertina Soepboer met Herbarium en Abe de Vries met Brek dyn klank.

Meer weten:

cover