nieuws

incidentele en tweejarige subsidies

Literaire projecten en manifestaties

7 juli 2017

Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties aanvragen voor een tweejarige subsidie (voor organisaties met een bovenregionaal belang) of een incidentele subsidie (voor een bepaalde manifestatie of activiteit). Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling worden genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). Een flinke stijging in vergelijking met vorig jaar toen in totaal over twee rondes 43 aanvragen binnenkwamen. Hoewel het budget per 2017 werd verhoogd lag het aangevraagde bedrag aanzienlijk hoger dan beschikbaar was. In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd.

Toekenningen tweejarige subsidie 2017-2018

Er werd door zes aanvragers in totaal voor € 780.000 aangevraagd. Het budget bedroeg € 540.000. De adviescommissie adviseerde vijf aanvragen te honoreren voor in totaal € 520.000; één aanvraag werd ingetrokken. Twee aanvragers ontvangen een tweejarige subsidie van € 70.000 per jaar en drie aanvragers een tweejarige subsidie van € 40.000 per jaar.

Toekenningen zijn er voor (in alfabetische volgorde):

 • Boekids, een multidisciplinair literair jeugdfestival in Den Haag (€ 40.000)
 • Explore The North, een meerdaags festival van o.m. literatuur en muziek in Leeuwarden (€ 40.000)
 • Read My World, het internationale literatuurfestival van Amsterdam (€ 40.000)
 • SLAG, Stichting Literaire Activiteiten Groningen voor onder meer Dichters in de Prinsentuin, Poëziemarathon en Het Grote Gebeuren (€ 70.000)
 • TILT Festival, een meerdaags literatuurfestival in Tilburg (€ 70.000)
  De organisaties ontvangen de subsidie voor het geheel van hun activiteiten, waaronder de genoemde festivals.

De adviescommissie bestond uit leden van de Raad van advies, te weten: Ilke Froyen, directeur Passa Porta; Tanja Mlaker, directeur Cultuur Eindhoven; Harminke Medendorp, zelfstandig literair redacteur; Michele Hutchison, literair vertaler en Berend Schans, directeur Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals.

Toekenningen incidentele projectsubsidies (eerste ronde)

In de eerste ronde zijn 37 aanvragen ingediend voor in totaal € 532.631. Vijftien aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 248.039, twintig aanvragen zijn afgewezen en twee aanvragen zijn nog aangehouden.

Toekenningen zijn er voor (in alfabetische volgorde):

 • De Balie voor een lezingenreeks getiteld Grote Denkers in De Balie te Amsterdam (€ 15.000)
 • Buro 05 voor Literaturia, de literaire programmering op het Noorderzonfestival 2017 in Groningen (€ 15.000)
 • Cross Comix voor het literatuurprogramma op Cross Comix 2017 in Rotterdam (€ 8.825)
 • Stichting Kleine Lettertjes voor een kinderboekenfestival in de Tolhuistuin in Amsterdam (€ 10.000)
 • Das Magazin voor het Das Mag Leesclub Festival in Amsterdam (€ 12.500)
 • No Can Do voor het literaire programma Boekentherapie op de Parade (€ 7.500)
 • Passionate Bulkboek voor het VMBO-project Er was eens (€ 25.000)
 • Poëziepaleis voor Raadgedicht, website en app (€ 7.500)
 • Poetry International voor Poetry Web (€ 40.000)
 • Stichting Rotown Magic voor (zeven edities van) het literair interviewprogramma Boek & Meester in Rotterdam (€ 15.000)
 • Stichting Samenleving & Kunst voor de organisatie van Stap op de rode loper (VMBO bovenbouw) in Eindhoven (€ 15.000)
 • Tekstsmederij voor een talentontwikkelingstraject voor beginnende toneelschrijvers (€ 17.000)
 • Watershed voor vier literaire matinees op zondag onder de titel Slik Live, op wisselende locaties in Brabant (€ 10.000)
 • Stichting Waumans & Victoria voor een tournee van de literaire theatershow Waumans & Victoria’s Groot Internationaal Literair Varieté Spektakel (€ 14.000)
 • Stichting Zomerzinnen voor een tweedaags literair muziekfestival in Amen, Drenthe (€ 15.000)

De adviescommissie bestond uit leden van de Raad van advies, te weten: Ilke Froyen, directeur Passa Porta; Juan Khalaf, projectleider bibliotheek Oosterhout; Harminke Medendorp, zelfstandig literair redacteur; Michele Hutchison, literair vertaler, en Berend Schans, directeur Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals.

Literaire projecten en manifestaties

De regeling Literaire projecten en manifestaties is bedoeld om instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het literaire klimaat in Nederland bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Dit gebeurt in de vorm van subsidie voor enerzijds incidentele projecten van literaire instellingen die op een aansprekende manier literaire (educatieve) activiteiten organiseren en anderzijds in de vorm van tweejarige subsidie voor literaire (educatieve) instellingen van bewezen kwaliteit en bovenregionale uitstraling om hen in staat te stellen zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Prioriteit wordt verleend aan manifestaties en activiteiten op het terrein van de literatuur die buiten de Randstedelijke regio’s plaatsvinden en aan activiteiten die de culturele diversiteit vergroten en gericht zijn op het bereiken van nieuwe publieksgroepen.

Voor aanvragen voor een tweejarige subsidie ter ontwikkeling en verdere professionalisering van literaire (educatieve) instellingen is er eens in de twee jaar een aanvraagronde. Voor aanvragen voor een incidentele projectsubsidie voor literaire manifestaties en literaire (educatieve) activiteiten zijn er jaarlijks twee rondes. De volgende aanvraagmogelijkheid is in september 2017 (sluitingsdatum 4 september). Aanvragen voor projecten die plaatsvinden in voorjaar 2018 kunnen ingediend worden voor 1 december 2017.

Op deze website vindt u meer informatie over de regeling Literaire projecten en manifestaties; voor verdere vragen kunt u terecht bij Pieter Jan van der Veen.

Links:

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl