nieuws

Subsidies literaire tijdschriften 2017-2018

22 juni 2017

Het Nederlands Letterenfonds verleent aan veertien literaire tijdschriften een meerjarige subsidie voor de periode 2017-2018. Het beschikbare budget voor deze ronde was € 240.000,-, terwijl er door in totaal 16 aanvragers werd aangevraagd voor een bedrag van € 376.000,- (een overvraging van het budget van ruim 36%). Per tijdschrift kon voor een bedrag van maximaal € 24.000,- worden aangevraagd.

De aanvragen van de volgende literaire tijdschriften zijn gehonoreerd:

 • Awater (€ 19.000)

 • BoekieBoekie (€ 19.000)

 • Das Magazin (€ 19.000)

 • De Gids (€ 19.000)

 • De Internet Gids (€ 22.000)

 • De Parelduiker (€ 18.000)

 • Ensafh (€ 19.000)

 • Extaze (€ 19.000)

 • Filter (€ 24.000)

 • Hollands Maandblad (€ 24.000)

 • Liter (€ 19.000)

 • Revisor (€ 19.000)

 • Terras (€ 19.000)

 • Tirade (€ 19.000)

Keuze voor onderscheidende kwaliteit

De aanvragen zijn door de commissie beoordeeld op de inhoudelijke en redactionele kwaliteit; de kwaliteit en literair-artistieke visie van de plannen; de vernieuwing of onderscheidende waarde ten opzichte van het bestaande aanbod; de kwaliteit en realiteitszin van de begroting. De commissie en het Letterenfonds constateerden dat het literaire niveau van de tijdschriften over de afgelopen jaren (2015-2016) gemiddeld genomen goed is, ondanks moeilijke (financiële) omstandigheden, en dat de tijdschriften met bijzonder grote inzet en bevlogenheid worden gemaakt. De geringe diversiteit, zowel wat betreft gender als culturele achtergrond, werd door de commissie zorgelijk genoemd en ze hoopt, met het fonds, dat redacties hierin de komende jaren verandering zullen brengen.

De commissie die de aanvragen beoordeelde, bestond uit Jan-Willem Anker, Peter Claessens, Maarten Dessing, Monica Soeting en Margot Vanderstraeten. Vanderstraeten, Vlaams schrijver en journalist, heeft als enige geen zitting in de Raad van advies van het Letterenfonds.

Meer informatie

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Senior beleidsmedewerker

s.meeuwissen@letterenfonds.nl